Identificirana tri genetička rizika od karcinoma prostate

Utvrđene su tri odvojene lokacije na humanom hromosomu 8q24 koje se povezuju s povećanim rizikom nastanka karcinoma prostate, najčešćeg karcinoma kod muškaraca. Činjenice za genetičku sumnju na karcinom prostate su veoma značajne. Identificirano je nekoliko regiona na hromozomu koji mogu sadržati značajne prostata kancer-vežuće gene.

Ispitano je 18 pojedinih nukleotidnih polimorfizama na jednom regionu hromosoma. Tri lokacije na tom hromozomskom regionu su bile povezane s povećanjem rizika od nastanka karcinoma. Zbog učestalosti alelske povezanosti s rizikom neovisnih lokacija (najmanje jedan je bio prisutan u više od 1/3 muškaraca iz studije) i njihovog dodatnog efekta, rezultati su upućivali na to da su 8q24 faktori mjera za genetički rizik od ove česte bolesti.

Be the first to comment

Leave a Reply