Immunorio 2007 – međunarodni kongres imunologa

U periodu 21. 08. – 25. 08. 2007 god. održan je 13. Internacionalni kongres imunologa u Rio de Janeiru (Brazil). Ovaj Kongres je svjetski vodeći skup stručnjaka-imunologa iz cijelog svijeta koji se redovno održava svake tri godine.

Na ovogodišnjem događaju je bilo prijavljeno preko 4000 učesnika iz 79 zemalja. Stručni dio programa je organizovan i podjeljen u 30 glavnih simpozija i 79 mini simpozija, kao i 13 plenarnih sesija. Održano je više od hiljadu oralnih prezentacija i izloženo preko tri hiljade postera koji su donjeli najinteresantnije aspekte moderne imunologije.

Izvrsno organizovan događaj je rezultat marljivog rada ljudi iz Naučnog odbora koji su osmislili i sačinili program Kongresa pokrivajući sve moguće teme kako iz opšte tako i iz kliničke imunologije, ali takođe donjeli i najnovije informacije iz domena ove nauke. Poseban naglasak je stavljen na istraživanje proizvodnje vakcine protiv AIDS-a.

U organizaciji jednog od sponzora Kongresa, NOVARTIS-a, održana je ceremonija podjele nagrada za naučna dostignuća na polju imunologije za 2007. Nagrade za opštu (bazičnu) imunologiju dobili su: Prof. Frederick Alt, Prof. Klaus Rajewsky i Prof. Fritz Melchers za otkrića fundamentalnih mehanizana fiziologije B-limfocita, a za kliničku imunologiju: Prof. Ian Frazez, Prof. Douglas Lowy i Prof. John Schiller: za otkrića koja su omogućila razvoj vakcine protiv HPV-a.

Nema sumnje da će i naredni 14. Internacionalni Kongres imunologa koji će se održati u Kobeu (Japan) od 22. 08. do 27. 08.2010 god. biti na još višem naučnom nivou.

Dr. Lamija Zečević

http://www.ici2010.org

Be the first to comment

Leave a Reply