Nova istraživanja u identifikaciji pacijenata s visokim rizikom od akutne leukemije

Nova istraživanja sugerišu da određene male molekule, koje koriste stanice za kontrolu proteina, mogu liječnicima pomoći u identifikaciji odraslih pacijenata s rizikom od akutne leukemije koji slabo odgovaraju na terapiju.
Istraživači su rekli da bi se pronalasci mogli iskoristiti za razumijevanja akutne mijeloične leukemije (AML) i mogli bi odvesti do nove terapije za pacijente s nekoliko opcija tretmana. Studija je razmatrala nivoe molekula, zvanih mikroni, u stanicama kod pacijenata s leukemijom i to kod 122 pacijenta sa visokim i srednjim rizikom od AML, te u normalnim stanicama kod 10 zdravih donora.

Pronalasci su pokazali da i stanice leukemije, kao i normalne stanice imaju slične microRNA, ali postoje dvije grupe koje se razlikuju u nivoima prisustva miRNA. Istraživači su također identificirali dvije microRNA, prisutne u abnormalno visokom nivou, koje su bile povezane sa preživljavanjem pacijenata. Istraživači su provjerili svoje pronalaske na dodatnoj grupi od 60 pacijenata upotrebom različitih tehnologija. Istraživači su objasnili da ukoliko su njihovi rezultati validni kod druge grupe, ove dvije microRNA se mogu koristiti da bi se odredilo koji pacijenti zahtijevaju agresivniji tretman. Dvije microRNA, zvane miR-191 i miR-199a su također povezane s kancerom pluća, prostate, kolona, stomaka i dojki. Ovo ukazuje na to da bi one mogle učestvovoati u uobičajenom putu nastanka kancera. Također je pronađena veza između visokog nivoa microRNA zvane miR-155 kod pacijenata sa AML i genske mutacije, zvane FLT3-ITD. Visok nivo ove microRNA je prikazan i kod drugih karcinoma, a uzrokuje leukemiju kod miševa.

Istraživači upućuju na to da je kvantitet prisutne microRNA značajan kod karcinoma, sugerišući da promjena njenog nivoa može ponuditi efektivan način za tretiranje bolesti kod ovih pacijenata. Za ovu studiju su korišteni krvni uzorci od novo dijagnosticiranih AML pacijenata koji su imali normalan izgled hromosoma. Ovo je uključivalo izoliranost trisomije 8, t(11q23) translokaciju i multiple hromosomalne abnormalnosti koje signaliziraju na visok rizik od ponavljanja. AML je trebala biti dijagnosticirana kod 13400 osoba u 2007 godini, dok se očekivalo da će 9000 osoba umrijeti od ove bolesti.

Daljnja nastojanja istraživača se usmeravaju na razvijanje lijekova koji će inhibirati djelovanje microRNA koja izaziva leukemiju.

Be the first to comment

Leave a Reply