Usporedba osjetljivosti ugnježđene PCR i kvantitativne PCR u određivanju Bcr-Abl p210 prijepisa kronične mijeloične leukemije

Maruška Marušić Vrsalović, Rajko Kušec, Vlatko Pejša, Željko Romić

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb

Za otkrivanje minimalne ostatne bolesti u bolesnika s kroničnom mieloičnom leukemijom (KML) koji su postigli potpunu kliničku remisiju i potpun citogenetski odgovor može se primijeniti ugnježđe na PCR (en gl. nested PCR,nPCR) i kvantitativ na PCR u stvarnom vremenu (en gl. quantitative real-time PCR, qPCR).

Cilj liječenja je postizanje molekularne remisije, pa postizanje visoke osjetljivosti molekularne pretrage ima presudnu ulogu i kliničku primjenu. Usporedili smo razinu osjetljivosti nPCR i qPCR u otkrivanju BCR-ABL p210 prijepisa u modelu razrjeđenja Bcr/Abl-pozitivnih stanica.

Posljednjega desetljeća je velik broj studija pokazao kako otkrivanje vrlo niskih brojeva malignih stanica, tj. otkrivanje minimalne ostatne bolesti (MRD), značajno korelira s kliničkim ishodom kod mnogih hematoloških malignih bolesti (1). Kod većine bolesnika s novo dijagnosticiranom kroničnom mijeloičnom leukemijom (KML) može se terapijom imatinib mesilatom postići potpun citogenetski odgovor (CCR). Međutim, u dijela ovih bolesnika dolazi do recidiva zbog tvrdokorne populacije malignih stanica prisutne ispod granice otkrivanja standardnim tehnikama.

To ukazuje na to da je cilj terapije postizanje molekularne remisije, pa je od presudne važnosti i za kliničku primjenu steći visoku osjetljivost molekularnih pretraga. Idealno bi tehnike koje se rabe za otkrivanje MRD trebale imati razinu osjetljivosti u rasponu od 10-5 do 10-6, biti primjenjive u svih bolesnika s ovom bolešću, pružiti stanovitu kvantifikaciju biljega, biti brze, nepreskupe i lako standardizirane(2). Uz to, od velike je važnosti dobra među laboratorijska ponovljivost i standardizacija nalaza.

Usporedba osjetljivosti ugnježđene PCR i kvantitativne PCR u određivanju Bcr-A bl p210 prijepisa kronične mijeloične leukemije

Be the first to comment

Leave a Reply