9. Stručni sastanak medicinskih biohemičara bosne i hercegovine – izvještaj

9. stručni sastanak Medicinskih biohemičara Bosne i Hercegovine, u organizaciji UMBBIH, održan je 16. maja 2008. godine. U hotelu Radon Plaza u Sarajevu, okupio se veći broj članova struke i udruženja, iz svih dijelova BiH.Organizatori su se, kao prethodnih godina, i ovaj put potrudili da sastanak bude koristan i interesantan.

U prvom dijelu upriličena su dva predavanja, prof. dr Dubravke Juretić – „Ciljevi analitičke kvalitete u vanjskoj procjeni kvalitete rada medicinsko-biohemijskih laboratorija“ i doktorice Azre Durak-Nalbantić – „Značaj plazmatske koncentracije moždanog natriuretskog peptida i AIM“ .

Prof. dr Dubravka Juretić dolazi sa Farmaceutsko-biohemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njeno predavanje je nastavak razmatranja aktuelnih tema o kontroli kvalitete i akreditaciji laboratorija, koje je počelo još prije par godina i koje je bilo zastupljeno i na prošlogodišnjem stručnom sastanku, kada je prof. dr Nada Majkić Singh govorila o akreditaciji laboratorija. U predavanju je istaknut značaj harmonizacije rada laboratorija i dostizanju međunarodnih standarda.

Dr Azra Durak-Nalbantić dolazi sa Klinike za bolesti srca i reumatologiju KCUS. Dr. Durak-Nalbantić je u izuzetnoj prezentaciji predstavila značaj moždanog natriuretskog peptida u akutnom infarktu miokarda. Predavanje je potaknulo diskusiju u kojoj su razjašnjena neka pitanja, a otvorena su i neka nova, koja bi mogla biti smjernica daljih istraživanja na ovom polju.

Sastanak je nastavljen prezentacijom gospodina Gorana Krušića. On je predstavio novi proizvod svoje kompanije Abbott, Cell Dyn RUBY, u predavanju „Cell Dyn RUBY – odgovor izazovima kompletne krvne slike“.

Nakon pauze održan je sastanak udruženja na kojem je glavna tema bila kontrola kvaliteta bh. laboratorija i program kontrole kvaliteta koje provodi udruženje.

Po završetku sastanka udruženja održan je sastanak Komore medicinskih biohemičara FBiH, čija je glavna tema bilo licenciranje medicinskih biohemičara, te planovi i rad komore. Predstavljene su informacije iz ministarstva o primarijatu u struci medicinskih biohemičara, te informacije o do sada dodjeljenim licencama i kriterijima za dobijanje. Neki od planova i ciljeva komore su da u bližoj budućnosti prikupi sve neophodne informacije o članovima, kako bi proces dodjele licenci za medicinske biohemičare mogao nesmetano da se nastavi.

Dr Faruk Skenderi

Be the first to comment

Leave a Reply