Posmatranja endokrinologa prilikom testiranja pre-dijabetesa

Prema američkom udruženju dijabetičara, koncentracija glukoze u krvi od 100-125 mg/dL ili 2 sata poslije mjerenja do 140- 199 mg/dL trebala bi se već posmatrati kao predijabetes. Liječenje u ovoj ranoj fazi iznimno je važno za spriječavanje kasnijih teških posljedica bolesti. Najnovija stručna ispitivanja od strane dvije dominantne organizacije endokrinologa preporučuju način liječenja dijabetesa, kada su koncentracije glukoze u krvi veće u odnosu na njegove referentne granice – predijabetička faza.

Problem pojave dijabetesa je danas u velikom porastu gdje od 24,1 milion populacije ljudi nekih 8 % populacije boluje od ove bolesti kako je navelo Američko udruženje dijabetičara (American Diabetes Association).

Oko 57 miliona amerikanaca spada u grupu “pre-dijabetičara”. Kod ovih ljudi postoji veliki rizik od mogućnosti razvoja dijabetesa, što za sobom nosi mnoštvo drugih socijalnih problema. Pored ovih, mnogo važniji su zdravstveni problemi gdje su jako bitni oni vezani sa venskom cirkulacijom koji mogu dovesti do tragičnih završetaka (amputacije noge, stopala); bolesti bubrega kao i sljepoće.

Mnogi pre-dijabetičari takođe pate od ovih komplikacija, iako su njihove koncentracije glukoze u krvi dosta niže od koncentracije glukoze koja se nalazi kod dijabetičara prema mišljenju stručnog časopisa američkog skupa endokrinologa (American College of Endocrinology) i američkog društva kliničkih endokrinologa (American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

U navedenom časopisu, Daniel Einhorn, (Scripps Whittier Institute for Diabetes in La Jolla.CA), navodi se da postoji veliki broj rizičnih skupina ljudi koji bi mogli postati dijabetičari. Kod ovih rizičnih pojedinaca koji čine manji dio populacije, sa manje intenzivnim načinom života moglo bi se dosta efikasno uticati da se ova bolest i ne pojavi.

Dužnost svih pojedinaca koji spadaju u visoko rizičnu skupinu ljudi (genetska predispozicija), je da moraju biti svjesni svog zdravstvenog stanja i biti spremni da poduzmu određene preventivne mjere.

AACE nastoje da pomognu ljekarima da se prvo radi na prevenciji i redukciji mnogih rizičnih faktora. Pod tim se posebno podrazumijeva redukcija tjelesne težine, restrikcija visokog krvnog pritiska kao i značajno smanjenje koncentracije masnoće u krvi.Ukoliko su već prisutni neki zdravsteni problemi vrlo je bitno da se na vrijeme dijagnosticira dijabetes, te da se u skladu sa zdravstvenim stanjem odredi pravi tretman, adekvatno liječenje. Prema američkom udruženju dijabetičara, koncentracija glukoze u krvi od 100-125 mg/dL ili 2 sata poslije mjerenja do 140- 199 mg/dL trebala bi se već posmatrati kao predijabetes.

Jednom dijagnosticirani pacijenti trebali bi se podvrgnuti ispitivanju tolerancije glukoze u krvi i mikroalbumina svakih 12 mjeseci, raditi redovnu kontrolu HbA1c kao i ispitivati koncentraciju masnoće u krvi svakih 6 mjeseci. LDL holesterol bi trebao biti u koncentraciji od 100 mg/dL ili još niži, HDL manji od 130 mg/dL i apolipoprotein B 90 mg/dL ili niži. Za regulaciju masnoće u krvi navedena udruženja preporučuju statine (atorvastatin i simavastatin). Za krvni pritisak idealna granica bi trebala biti 130/80 mmHg.

Dalje preporuke se odnose na redukciju tjelesne težine za 5-10 %, redukciju masnoće u krvi, dijetalni način prehrane, kao i dijeta bogata vlaknima, unos što manje soli u organizam, alkoholnih i gaziranih pića kao i vježbati 30-60 minuta 5 dana u sedmici.

Da se sve ovo ne bi dešavalo, najbitnija karika u svemu je rana prevencija dijabetesa pogotovo kod genetski predisponiranih ljudi.

Izvor: www.labtestsonline.org

Be the first to comment

Leave a Reply