3. BH simpozijum ”Morfologija u nauci i praksi” sa međunarodnim učešćem

3bhsimpozijpatologa23-25. septembar 2009. BiH/Sarajevo

Treći BH simpozijum “Morfologija u nauci i praksi” sa međunarodnim učešćem

Kontakt: Mr.med.sci.Suada Kuskunović, email: [email protected]
Dr.med.Ajna Hukić, email: [email protected]

Adresa: Katedra za patologiju, Medicinski fakultet, Čekaluša 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 33 666 964

PRVI POZIV / FIRST ANNOUNCEMENT

Be the first to comment

Leave a Reply