Anemije dijagnosticirane chemiluminiscence tehnologijom

Novi testovi za folat, vitamin B12 i feritin razvijeni su za visoko-integrirani hemijske analizatore. Ljekari koriste ove testove za dijagnosticiranje anemije kod pacijenata.

Ovi testovi koriste luminiscence oxygen channeling immunoassay (LOCI) chemiluminiscence za testove na Dimension VIsta Intelligent Lab system tehnologiji, i dodani su u Siemensove proizvode za detekciju i diferencijaciju anemija i metabolizma željeza (www.siemens.com/diagnostics).

Visoko-integrirani hemijski analizator takođe može testirati željezo i TIBC fotometrijskom metodom, i haptoglobin, solubilni transferin receptor i transferin, nefelometrijskom metodom.

Be the first to comment

Leave a Reply