Program 10. stručnog sastanka medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine

8. maja / svibnja u Hotelu Radon Plaza u Sarajevu održat će se 10. Stručni sastanak medicinskih biokemičara Bosne i Hercegovine. Tokom ovog događaja održat će se prezentacije stručnih radova, novih proizvoda kompanije Siemens Healthcare Diagnostics, te redovni sastanci Udruženja medicinskih biohemičara u BiH i Komore medicinskih biokemičara Federacije BiH.

Program:

10.00 – 10.30 Prijava sudionika

Predsjedništvo: Prof. dr. Mira Jadrić – Winterhalter, mr. sci. Muhamed Fazlić, Doc. dr. Jozo Čorić

10.30 – 11.10 Prof. dr. Emin Sofić:

Biokemijska postmortem dijagnoza Parkinsonove bolesti

11.10 – 11.45 Prof. dr. Adlija Jevrić – Čaušević:

Uloga oksidativnog stresa u patogenezi bolesti s osvrtom na biohemijske
markere

11.45 – 11.55 Diskusija

11.55 – 12.15 Kafe pauza

12.15 – 12.45 Sue Mead, marketing manager Siemens HDX, EMEA

Prezentacija hematološkog analizatora ADVIA – više od običnog hematološkog
brojača!

12.45 – 13.15 Daniel Bakić, ing. lab. med., Siemens HDX

Siemens – novi globalni lider u laboratorijskoj dijagnostici, prezentacija
proizvodnog programa

13.15 – 14.30 Zakuska

14.45 – 16.00 Sastanak Udruženja medicinskih biohemičara u BiH
Sastanak Komore medicinskih biohemičara Federacije BiH

Podrška:
Siemens Healthcare Diagnostics
Diamedic Sarajevo

Be the first to comment

Leave a Reply