Smjernice za prikupljanje i obradu uzoraka kod Svinjske gripe

swinefluvirusSmjernice za prikupljanje i obradu uzoraka kod testiranja osoba za koje se sumnja da su zaražene influenza A (H1N1) virusom svinjske gripe.

Vrijeme prenošenja virusa: Vrijeme prenošenja influenza A (H1N1) virusa je nepoznato. Procjenjuje se da je prenošenje virusa bazirano na sezonskoj infekciji virusom. Trenutno, Centar za kontrolu bolesti vjeruje da ovaj virus ima iste karakteristike tokom širenja kao i ostali sezonski virusi.

Kod sezonske gripe, studije su pokazale da osobe mogu biti zaražene od jednog dana prije nego razviju simptome, pa do 7 dana nakon što se razbole. Djeca, posebno mlađa, mogu potencijalno biti zaražena i duži period.

Testiranje na influenza A (H1N1) virus svinjske gripe: Ljekari bi trebali razmatrati sumnjive slučajeve na virus influenza A (H1N1), posebno one sa ozbiljnijom bolešću, obavljajući prikupljanje uzoraka gornjeg respiratornog trakta za testiranje na virus influenza A (H1N1).

Respiratorni uzorci: Uzorci bi se trebali prikupljati što je prije moguće nakon početka bolesti: nazofaringealni bris ili nazalni bris. Ukoliko nije moguće sakupiti ove uzorke, onda bi bilo dobro kombinirati nazalni bris sa orofaringealnim brisom. Za pacijente koji su intubirani, endotrahealni aspirirani uzorak se također može sakupiti. Uzorci se moraju pohraniti u sterilni transportni medij i odmah staviti na led, hladne ploče ili na 4ºC (frižider), te se na ovaj način transportovati do laboratorije.

Brisevi: Idealno, uzorci brisa bi se trebali sakupljati upotrebom štapića za bris sa sintetičkim vrhom (npr. od poliestera ili Dacron) i sa aluminijskim ili plastičnim držačem. Štapići za bris koji imaju vrh od pamuka i drvene držače nisu preporučljivi. Uzorci prikupljeni sa štapićima za bris napravljenim od kalcijum alginata nisu prihvatljivi. Posuda sa sakupljenim uzorkom bi trebala da sadrži 1-3 ml viralnog transportnog medija (npr. proteinski stabilizator, antibiotik za destimuliranje rasta bakterija i gljivica i pufer), kao što je M4RT ili BD Universal Viral Transport System.

Pohrana kliničkih uzoraka: Svi respiratorni uzorci bi se trebali čuvati na 4ºC, dok se ne pohrane na -70ºC. Ukoliko nije moguća pohrana na -70ºC, onda bi se trebali čuvati na 4ºC ne duže od jedne sedmice.

Transport kliničkih uzoraka: Klinički uzorci bi se trebali transportovati na suhom ledu u odgovarajućem pakiranju. Svi uzorci moraju biti jasno označeni, te moraju sadržavati informacije zatražene od laboratorije. Uzorci sumnjivih slučajeva koji se transportuju od laboratorije do Centra za kontrolu bolesti moraju sadržavati sve informacije potrebne za nadzor izoliranja i prijave uzoraka.

Preporučeni testovi

Preporučuje se metod Real-time PCR za influenza A, B, H1, H3. Rezultati na RT PCR će biti pozitivni na virus influenza A i negativni na H1 i H3 ukoliko je prisutan virus influenza A svinjske gripe. Ukoliko je reaktivnost za influenza A na RT PCR velika (Ct≤30), onda se pretpostavlja da se radi o novom tipu influenza A virusa.

Drugi testovi

Brzi influenza antigen test: Ovaj test ima nepoznatu osjetljivost i specifičnost da otkrije infekciju kod ljudi koji su zaraženi influenza A virusom svinjske gripe, te ima optimalnu osjetljivost da otkrije sezonske viruse. Stoga, negativni rapid test može biti lažno negativan i ne bi se trebao razmatrati kao konačan dijagnostički test za otkrivanje influenza A virusa svinjske gripe.

Imunofluorescentni test (DFA ili IFA): Ovaj test može razlikovati viruse influenza A i influenza B. Pacijent sa pozitivnim rezultatom na influenza A virus može se razmatrati kao sumnjivi slučaj. Međutim, nije moguće razlikovati influenza A virus svinjske gripe od sezonskih influenza A virusa. Imunofluorescentni test ovisi o kvalitetu kliničkog uzorka, znanju operatora, te ima nepoznatu osjetljivost i specifičnost da otkrije influenza A (H1N1) virus svinjske gripe u kljiničkom uzorku. Međutim, negativni rezultati mogu biti lažno negativni, te se ovaj test ne bi trebao razmatrati kao konačan dijagnostički test za otkrivanje influenza A virusa svinjske gripe.

Viralna kultura: Izolacija influenza A virusa svinjske gripe predstavlja dijagnozu infekcije, ali se ne smije razmatrati kao konačan rezultat. Negativna viralna kultura ne isključuje infekciju influenza A virusom svinjske gripe.

Izvor: Centers for Disease Control and Prevention, USA

Be the first to comment

Leave a Reply