Izvještaj sa 10. Stručnog sastanka medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini

8. maja/svibnja 2009. godine u Sarajevu je održan 10. Stručni sastanak medicinskih biohemičara Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom kompanije Siemens i njihovih ovlaštenih predstavnika firme Diamedic iz Sarajeva. Sastanku su prisustvovali medicinski biohemičari iz skoro svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Nakon uvodnih riječi predsjedništva u sastavu: Prof. dr Mira Winterhalter Jadrić, Mr. sci. Muhamed Fazlić i Doc. dr Jozo Čorić, u prijatnom ambijentu Hotela Radon Plaza, počeo je znanstveno-stručni dio sastanka.

Prvo predavanje je održao Prof. dr Emin Sofić „Postmortem dijagnoza Parkinsonove bolesti”. Profesor Sofić je u predavanju naglasio značaj i potrebu bazičnih istraživanja na koje se nadovezuju kliničke i primjenjene studije.

U drugom predavanju, Prof. dr Adlija Jevrić-Čaušević je govorila o ulozi oksidativnog stresa u patogenezi bolesti, sa osvrtom na biohemijske markere. U interesantnom predavanju izložena je uloga slobodnih kiseoničnih i nitrogenskih radikala kod pojedinih bolesti od većeg javnozdravstvenog-značaja. Lista bolesti kod kojih oksidativni stres ima bitnu ulogu je velika, istakla je profesorica Jevrić-Čaušević, te se ograničila u svom izlaganju na nekoliko bitnih oboljenja. Kao potencijalni marker oksidativnog stresa naveden je 8 -hidroksi -2’-deoksiguanozin (8-OH-dG), te potreba da se ovaj biomarker i njegova korelacija sa patološkim stanjima podrobnije ispita. Predavanje profesorice Jevrić-Čaušević će biti dostupno na stranicama www. laboratorij.ba sredinom juna mjeseca.

Slijedilo je predavanje o hematološkom analizatoru ADVIA koje je održala g-đa Sue Mead, marketing menadžer Siemens HDX, EMEA , te prezentacija proizvodnog programa laboratorijske dijagnostike Siemensa, koju je održao Daniel Bakić, ing.lab.med. Više informacija o ovim proizvodima može se naći na http://diagnostics.siemens.com

Po završetku prezentacija počeo je sastanak Udruženja medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini i sastanak Komore medicinskih biohemičara FBiH na kojima su predsjedništvo izložilo aktivnosti koje su provedene u proteklom periodu i predstojeće aktivnosti. Sastanak je kratko trajao.

Zadnje izlaganje imao je Dr Faruk Skenderi, koji je u svojstvu administratora i člana uredništva web stranice www.laboratorij.ba ukratko prezentirao redizajniranu web stranicu sa novim servisima koji stoje na raspolaganju medicinsko-laboratorijskom osoblju. Dr Skenderi je upoznao učesnike sastanka sa novom prezentacijom UMBBIH i novim načinom komunikacije u vezi kontrole kvaliteta koju je UMBBIH provodio u prethodnom periodu. Zaključeno je da su informacione tehnologije, web stranica i Internet važni kao sredstvo brzog protoka informacija i znanja, te da treba iskoristiti pune potencijale koje web stranica www.laboratorij.ba nudi.

Nakon prezentacije priređena je zakuska, čime je ovaj jednodnevni događaj priveden kraju.

Be the first to comment

Leave a Reply