Novi dijagnostički marker za karcinom dojke

Znanstvenici sa University of Texas M.D. Abderson Cancer Center su opisali novi gen DEAR1, koji se genetički mijenja mutacijom i delecijom kod karcinoma dojke, te može poslužiti kao novi dijagnostički marker za karcinom dojke.
Svake godine, više od milion žena oboli od karcinoma dojke. Iako se karcinom dojke najčešće dijagnosticira kod žena starosne dobi 50-60 godina, neke žene razviju karcinom dojke mnogo ranije. Karcinom kod mlađih žena ima tendenciju da se ponovno vrati ili da se širi, a mlade žene sa karcinomom dojke imaju manju opću stopu preživljavanja nego starije žene sa karcinomom dojke. Ovo saznanje je moguće djelimično iskoristiti kod identifikacije onih mladih žena koje imaju povećan rizik od povratka karcinoma, kako bi se mogao pružiti intenzivniji nadzor nad ovim pacijenticama.

U ovoj studiji, znanstvenici su koristili genetičku tehniku pod nazivom “supresiona odbijena hibridizacija” da bi identificirali novi gen koji je lociran na hromosomu 1 u regionu gdje se javlja gubitak heterozigotnosti (specifičan tip genetičke promjene). Ovaj gen su nazvali duktus epitelium asocirani RING hromosom 1 ili DEAR1. Daljnje analize na seriji od 14 uzoraka su pokazale da je ekspresija DEAR1 proteina reducirana ili je izgubljena kod 71% duktalnih karcinoma in situ (abnormalnosti koje se mogu razviti u karcinom dojke). Sekvencijska analiza 55 uzoraka sa karcinomom dojke u ranim godinama je također pokazala da sadrže 13% genetičkih promjena na DEAR1. Znanstvenici su također pronašli da se DEAR1 ekspresija gubi kod žena koje obole od karcinoma dojke u mladim godinama i gubitkom DEAR1 ekspresije povezane sa familijarnom istorijom nastanka karcinoma dojke i sa subtipom karcinoma dojke koji ima slab ishod. Na osnovu petogodišnje kohortne studije na 123 pre-menopauzalne žene sa početkom karcinoma dojke u dobi od 25-49 godina, DEAR1 pozitivna ekspresija je u 95% slučajeva povezana sa ponovnim povratkom karcinoma. Iako laboratorijski eksperimenti ne mogu nužno reflektirati šta se dešava kod ljudi, autori su rekli da ovi pronalasci upućuju da je DEAR1 ekspresija neovisan predskazatelj lokalnog povratka kod rano započetog karcinoma dojke. Također preporučuju da se uz pomoć imunohemije negativno obojeni DEAR1 može koristiti kao marker za povećanje opreznosti kod širenja karcinoma.

 

Izvor: ScienceDaily (May 11, 2009)

Be the first to comment

Leave a Reply