PREPORUKA za korištenje laboratorijskog informacionog sistema RGB Analysis

P R E P O R U K A

za korištenje laboratorijskog informacionog sistema RGB Analysis
svim laboratorijama koje se bave medicinsko-laboratorijskom
dijagnostikom na području Bosne i Hercegovine

Wizard Computer Mostar je dizajnirao specijalističko programsko rješenje koje detaljno obrađuje poslovne procese u oblasti medicinkso-laboratorijske dijagnostike, koje je prvi put javno predstavljeno 04.12.2004.godine na Stručnom sastanku Udruženja/Udruge Medicinskih Biohemičara u BiH.

RGB Analysis je implementiran u više Biohemijsko-Hematoloških laboratorija na području BiH, čime je u relanim okruženjima dokazao svoj kvalitet a zadovoljstvom i pozitivnim iskustvima korisnika RGB Analysisa koji su ujedno i članovi našeg Udruženja/Udruge, te analizom funkcionalnosti programskog rješenja možemo sa zadovoljstvom preporučiti ovo programsko rješenje svim medicinskim laboratorijama na području Bosne i Hercegovine.

Detaljnom analizom smo utvrdili najvažnijie karakteristike RGB Analysis-a :

– prilagodljivost različitim organizacijskim i operativnim protokolima
– programsko rješenje je urađeno na jezicima naroda Bosne i Hercegovine
– jednostavan je za korištenje
– proces obrade je apsolutno automatiziran čime je višestruko povećana brzina
obrade uzoraka
– precizna i detaljna podjela zadataka i odgovornosti unutar laboratorija
– onemogućena je bilo kakva, slučajna ili namjerna pogreška ;
– dostupnost i raspoloživost sistema su vrlo visoki
– tajnost i zaštita podataka nastalih u sistemu, obezbjeđuju kontrolisanu distribuciju
podaka po vremenu, strukturi i destinaciji, te spriječava slučajno ili namjerno
korištenje podataka od neovlaštenih osoba

– podrška sistemu je na veoma visokom nivou, što obezbjeđuje kontinuirani rad bez prekida i zastoja.

Primjenom i uvođenjem RGB Analysisa, stručnom osoblju u laboratorijama je omogućeno fokusiranje na profesionalne aktivnosti te bavljenje istraživačkim radom, kao i mogućnost za stvaranje jedinstvenog sistema za razmjenu laboratorijskih podataka na nivou Bosne i Hercegovine.

www.wizard.ba

Be the first to comment

Leave a Reply