Novi biomarker za prepoznavanje srčanog zatajenja

Nivo rezistina u krvi, hormona kojeg stvaraju masne stanice, može neovisno predvidjeti rizik od nastanka srčanog zatajenja (Heart failure, HF), prema tvrdnjama novih studija.

Istraživači sa Emory University School of Medicine (Atlanta, USA) su analizirali rezultate sakupljene u studiji Health Aging and Body Composition (ABC), u kojoj je više od sedam godina, počev od 1998., praćeno 3000 pripadnika starije populacije u oblastima gradova Pittsburga (PA,USA) i Memphisa (TN,USA).

Pri tome je otkriveno, da se rizik od novih napada zatajenja srca povećava za 38% za svakih 10 nanograma po mililitru (ng/ml) povećanja vrijednosti rezistina u krvi. Drugim riječima, praćenje nivoa rezistina u krvi je bolji pokazatelj rizika pojave srčanog zatajenja nego drugi markeri upale vezani za srčane bolesti, kao na primjer C-reaktivni protein (CRP). Rezulatati studije su prezentovani u New Orleansu (LA,USA) u novembru 2008. godine na naučnoj konfrenciji Američke asocijacije za srce (American Heart Association (AHA).
“Ovo je jedan od najjačih prediktora novonastalog srčanog zatajenja koji su do sada pronađeni” izjavio je Javed Butler, prezenter rezultata istraživanja. “Vrijednost markera kao što je rezistin leži u tome da može pomoći u identifikaciji osoba sa najvećim rizikom u populaciji koja pripada rizičnoj grupi te fokusiranju na njihovo liječenje”.
Resistin je jedan od hormona koji se sintetiziraju i otpuštaju kao produkti masnoga tkiva, „adipocitokinin” čija je fiziološka uloga bila predmet mnogih rasprava u vezi njegove povezanosti sa gojaznošću i diabetes melitusom tip II.
Također se zna da rezistin učestvuje u upalnom odgovoru, povećavajući nivo transkripcije koju prati povećana ekspresija nekoliko proinflamatornih citokina koji učestvuju u upalnom procesu, uključujući (ali ne kao jedine) interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), interleukin – 12(IL-12) i faktor tumorske nekroze (TNF).

Izvor: HospiMedica

Be the first to comment

Leave a Reply