Visok nivo PEA-15 utiče na smanjenje malignih tumora dojke

PEA15Pojačana ekspresija PEA-15, koji vezuje onkoprotein i odvlači ga izvan stanične jezgre u kojoj onkoprotein potiče rast karcinoma, naglo je smanjila maligne tumore dojke u predkliničkim eksperimentima. Istraživanje je rađeno na University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, a rezultati istraživanja su objavljeni na 100-tom godišnjem sastanku the American Association for Cancer Research (Američkog udruženja za istraživanje raka).

Humani karcinom dojke presađen u miševe smanjio se na nivo koji se gotovo ne može detektovati nakon što je 35 dana tretiran sa adenoviralnim PEA-15 vektorom koji je doveo do velike ekspesije proteina PEA-15 u tumorima.

“Tumori tretiranih miševa sa adenoviralnim PEA-15 vektorom dali su dramatičan odgovor, dok su tumori kod kontrolnih miševa nastavili da rastu”, rekla je prvi autor i izlagač Chandra Bartholomeusz, M.D., Ph.D., koja radi u M.D. Anderson's Department of Breast Medical Oncology. Bartholomeusz je prezentovala ova otkrića na minisimpozijumu pod nazivom ” Up and Coming Targeted Biologic Strategies.”

Ovaj prvi eksperiment rađen na životinjama pokazuje terapijski potencijal PEA-15 i pokazuje drugačiji način uticaja na modulaciju rasta stanice, jer je njegov uticaj zasnovan na lokaciji proteina u stanici, a ne, na primjer, regulaciji proteina procesom fosforilacije.

Ueno i saradnici predhodno su pokazali da je PEA-15 zaustavljao rast karcinoma jajnika u laboratorijskim eksperimentima, kao i da je visoka ekspresija proteina u tumorima povezana sa produženim preživljavanjem. Oni su takođe ispitali ekpresiju PEA-15 u 26 uzoraka kancera dojke i pronašli da je protein pokazivao otežanu ekspresiju u 13 analiziranih slabo diferentovanih tumora.

U eksperimentima vršenim na malignim tumorima dojke, tim je prvo testirao pojačanu ekspresiju proteina PEA-15 u tri stanične kulture karcinoma dojke. Stanične kulture tretirane sa PEA-15 vektorom razvile su 30 do 60 % manje kolonije stanica raka nego što su to učinile kontrolne kulture. Daljnja analiza jedne staniče kulture pokazala je da je adenoviralni PEA-15 vektor koji je doveo do pojačane ekspresije proteina, inhibirao stanični rast i smanjio sintezu DNA.

Otkriveno je da je aktivnost ERK (extracellular signal-regulated kinase, ekstrastanična signal-regulisana kinaza) – proteina koji je angažovan u rastu, diferencijaciji i pokretljivosti stanica, te naj taj način i potpomaganju rasta kancera, bila blokirana u staničnoj citoplazmi. To je u skladu s prethodnim istraživanjima, koja su pokazala da PEA-15 djeluje tako što se vezuje i izvlači ERK i fosforiliranu ERK iz jezgre, uzrokujući na taj način staničnu smrt.

Analiza staničnog ciklusa pokazala je početak apoptoze – programirane stanične smrti – u stanicama raka dojke koje su bile tretirane sa PEA-15. U slučaju karcinoma jajnika, istraživači su pronašli dokaze o staničnoj smrti, ali procesom autofagije u većem stepenu nego procesom apoptoze.
PEA-15 je „svestran” protein, uključen u različite stanične funkcije, uključujući metabolizam glukoze i regulaciju uticaja faktora nekroze tumora (TNF) na ERK, pored njegove uloge u regulaciji ERK.
Dalja istraživanja će biti fokusirana na razvoj terapijskih mogućnosti vezanih za PEA-15. Istraživači rade na razvoju ne-genskog terapijskog tretmana jer adenoviralni vektori koji su korišteni u genskoj terapiji za pojačanu ekspresiju PEA-15 u eksperimentima na miševima su pokazali manje uspjeha kod ljudi.
Izvor: NewsWise

Be the first to comment

Leave a Reply