SIEMENS i ekspedicija Mount Everesta proveli ispitivanja gasova u krvi na novim visinama

Mount Everest na visini većoj od 8000 m nadmorske visine ne izgleda baš kao prigodno mjesto za medicinsko istraživanje. Međutim, ekstremno okruženje na Himalajima koje pacijentima može djelovati kao morsko okruženje dozvolilo je naučnicima da ispituju mnoge aspekte ljudske psihologije.

Glavni organizator ekspedicije je Centre for Altitude, Space and Extreme Environment Medicine (CASE), a svrha je bila da se bolje razumije adaptacija ljudi na hipoksiju i nisku koncentraciju O2 u krvi, stanje koje je gotovo blisko kritičnoj bolesti.

Ekstremni tim Mount Everesta je uzeo krv od 4 člana ekspedicije sa različitih nadmorskih visina, uključujući i jedan uzorak uzet poslije skidanja maske sa oksigenom. Uzorci su potom donešeni u laboratorijski kamp na 6.400 m nadmorske visine opskrbljen sa Siemens acidobaznim analizatorima. Težeći samo 13.1 kg kompaktan Siemens-ov acidobazni analizator RapidLab 348, je omogućio vrhunskim znanstvenicima brzo i precizno očitavanje acidobaznih rezultata. Ovaj Siemens RapidLab je izabran zbog toga što treba malu količinu uzorka od samo 40 μl.

Oksigen u krvi je mjeren u kilopaskalima ( kPa ). Normalna vrijednost kod ljudi je 12 -14 kPa, dok se pacijenti sa koncentracijom ispod 8 kPa smatraju ozbiljno bolesnim. Mjerenja ekspedicije su bila dosta niska u odnosu na spomenute, srednja vrijednost arterijskog oksigena je bila 3.28 kPa sa ekstremno niskom koncentracijom od 2.55 kPa. Međutim, “Mi smo opet svi normalno pričali i funkcionisali” rekao je vođa ekspedicije, Dr. Mike Grocott. Znanstvenici su se u potpunosti pouzdali u Siemens Rapidlab 348, pošto su radili sa vrlo ograničenom psihologijom ljudi.

Rezultati ekspedicije su promijenili stavove znanstvenika o ljudskoj sposobnosti na adaptaciju oksigena koji mogu uzrokovati potencijalno štetne efekte na ICU korištene kod povećavanja koncentracije oksigena do normalnog nivoa. Provedena ispitivanja mogu donijeti koristi pacijentima sa akutnim respiratornim sindromom, cističnom fibrozom, i “plavim sindromom beba”, rekao je dr.Grocott.

http://diagnostics.siemens.com

Be the first to comment

Leave a Reply