PEA-15 uzrokuje autofagiju u humanim stanicama karcinoma jajnika

Studija koju su proveli naučnici sa Teksaškog Univerziteta (M. D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas) pokazala je da phospho-obogaćen protein u astrocitima (PEA-15), koji ima 15-kDa, usporava staničnu proliferaciju tako što vezije i blokira (sekvestrira) ekstracelularnu signal-regulisanu kinazu (ERK) u citoplazmi, i na taj način inhibiše ERK-zavisnu transkripciju i proliferaciju.

 

U prethodnim istraživanjima E1A humane genske terapije karcinoma jajnika, otkriveno je da je PEA-15 indukovao antitumorski efekat E1A tako što je blokirao aktiviranu ERK u citoplazmi stanica karcinoma. Istražena je uloga PEA-15 u tumorogenezi karcinoma jajnika, jačina ekspresije u ljudskom karcinomu jajnika, i da li je ekspresija PEA-15 u korelaciji sa ukupnim preživljavanjem kod žena s karcinomom jajnika.

U studiji je bila pojačavana ekspresija PEA-15 u stanicama sa njegovom slabom ekspresijom i smanjivana u stanicama sa visokom ekspresijom. Analizirani su efekti na proliferaciju i progresiju staničnog ciklusa. Posmatrana je ekspresija PEA-15 u obilježenim oblastima tumorskih uzoraka, putem microarray metode, uzetih od 395 žena s primarnim epitelnim karcinomom jajnika i testirano je da li je ekspresija PEA-15 bila povezana sa sveukupnim preživljavanjem. PEA-15 ekpresija inhibisala je proliferaciju, a analiza staničnog ciklusa nije otkrila apoptozu, ali je otkrila autofagiju, što je potvrđeno povećanim cijepanjem LC3.

Inhibicija ERK1/2 metaboličkog puta smanjuje PEA-15 induciranu autofagiju. Ovi nalazi sugerišu da je antitumorska aktivnost PEA-15 posredovana, tako što je u indukciji autofagije od strane PEA-15 uključen proces aktivacije djelovanja ERK1/2. Različite analize ukazuju da su žene s visokim PEA-15 ekspresijom tumora preživjele duže nego one s niskom PEA-15 ekspresijom tumora. Nalazi ukazuju da je PEA-15 ekspresija važan prognostički marker u karcinomu jajnika.

Izvor: Cancer Research

Be the first to comment

Leave a Reply