Vakcine za svinjsku gripu u fazi testiranja: Očekuje se da budu dostupne u novembru

Istraživači sa Univerziteta Antwerp trenutno uspoređuju 4 potencijalne vakcine za H1N1 virus, također poznat i kao svinjska gripa ili meksička gripa. Za testiranje će biti regrutovano 300 do 400 dobrovoljaca. „Postoje dobre šanse da vakcina za meksičku gripu bude dostupna u prvoj polovici novembra”, očekuje ekspert za vakcine prof. dr. Pierre van Damme, direktor Centra za Evaluaciju Vakcinacije (CEV), dijela Instituta za Vakcine i Infektivne bolesti Univerziteta u Antwerpu.

Centar za Evaluaciju Vakcinacije je bio u kontaktu više puta sa nekoliko proizvođača vakcina koji su dostavljali svoje testne verzije. CEV ima više od 20 godina iskustva u naučnom ispitivanju testnih vakcina za različite proizvođače. Centar sarađuje sa njima dugi niz godina. U slučaju meksičke gripe proizvođači ne žele da gube vrijeme, zato je broj testnih centara ograničen. Zajedno sa Univerzitetom Antwerp u testiranju učestvuju i Univerzitet u Ghentu i neki centri u Finskoj, Francuskoj i Njemačkoj.

„Većina proizvođača će svoje testne vakcine imati spremne sredinom ili krajem avgusta” kaže profesor Van Damme. „Međutim, vakcine se mogu pustiti u prodaju samo ako su testirane na zdravim dobrovoljcima. Ova procedura važi i za sve ostale vakcine. Vakcinacija dobrovoljaca će se provesti u avgustu i septembru jer sve testne vakcine dolaze sa vakcinacionom shemom od dvije doze”.

Vakcine će najvjerovatnije biti dostupne početkom novembra

Van Damme očekuje konačne rezultate testiranja u oktobru. „Tada će rezultati testova biti dostavljeni odgovarajućim zdravstvenim agencijama i tijelima, a onda je na njima kada će vakcine dobiti zeleno svjetlo. Ukoliko vakcina dobije dozvolu, odmah može početi masovna proizvodnja i par nedelja kasnije vakcina može biti puštena u prodaju. Ovo znači da bi vakcina bila dostupna početkom novembra.
Van Damme napominje da proizvodnja neće odmah biti dovoljna da se svi vakcinišu. „Zato najveći broj zemalja sada vrši identifikaciju ciljnih grupa koje će se prvo vakcinisati. To podrazumijeva ljude na kritičnim poslovima u toku pandemije (npr. zdravstveni radnici), standardne grupe visokog rizika (npr. starosne grupe iznad 65 godina, hronični bolesnici) i potencijalno djeca jer mogu imati važnu ulogu u prenosu gripe”.

Vremenski pritisak

Van Damme potvrđuje da postoji vremenski pritisak, ali naglašava potrebu da se prati standardna procedura evaluacije. „Srećom, ova procedura je veoma slična onoj koju koristimo za zimsku gripu, za koju također koristimo mrtvu ili inaktiviranu vakcinu. Tako da znamo koje sporedne efekte da očekujemo i možemo biti sigurni da testna vakcina neće izazvati simptome gripe.”

Da li će vakcina biti dostupna na vrijeme, otvoreno je pitanje. „Na bazi skorašnjih epidemioloških podataka procjenjujemo da su šanse jednake nuli da meksička gripa spontano nestane (kao što je SARS prije nekoliko godina). Podaci iz Španije i Velike Britanije jasno pokazuju povećano širenje meksičke gripe. Nije jasno kakav će biti kurs bolesti, ali trenutno su sumptomi bolesti i komplikacije slične godišnjoj zimskoj gripi. Ovakvo stanje se može nastaviti, ali također postoji šansa da gripa postane još ozbiljnija, kada virus mutira ili razmijeni genetički materijal sa drugim virusom zimske gripe koji će početi kružiti. Moramo biti spremni i na takve scenarije.”

Izvor: ScienceDaily (July 18, 2009)

Be the first to comment

Leave a Reply