Novi genetički analizatori u ponudi Applied Biosystems

Izlaskom genetičkih analizatora Applied Biosystems 3500 serije na tržište, uspostavljen je novi standard u kapilarnoj elektroforezi – integriran je veliki broj dizajnerskih poboljšanja, kako u optičkim dijelovima, tako i u termalnim podsistemima, te je uveden inovativni sistem pristupa potrošnom materijalu. Na ovaj način je obezbijeđen najviši nivo učinkovitosti u dobijanju rezultata. Jedna od prednosti sistema jeste i laser sa dugim vijekom trajanja, koji smanjuje tragove fizičkih faktora, te faktora okoline, kao i troškove korisnika. Također, velika prednost ovog lasera je i ta da eliminira potrebu za posebnom strukturom toplinskih cjevovoda u laboratoriji. Dakle, ove poboljšane karakteristike su smanjile dimenzije samog instrumenta, a shodno tome dovele i do potrebe za manjim laboratorijskim prostorom.

8-kapilarni 3500 i 24-kapilarni 3500xL genetički analizatori imaju mnogo toga zajedničkog sa osobama koje ga koriste, bez obzira da li se radi o osobama koje koriste sekvencer na fakultetima, u vladi, forenzičkim laboratorijama, u medicinske svrhe, u biotehnologiji ili farmaceutskoj industriji: brz odgovor, jednostavnost, preciznost i tačnost. Kako rastu potrebe Vaše laboratorije, na isti način raste i kapacitet Vašeg sekvencera. Kod 3500 serije genetičkih analizatora postoji mogućnost da se 8-kapilarni 3500 genetički analizator jednostavno nadogradi na kapacitet 24-kapilarnog 3500xL genetičkog analizatora.

3500 serija nudi jednostavnu konverziju između aplikacija sa minimalnom intervencijom korisnika. Modul za pokretanje na 3500 seriji je optimiziran za brzinu, tačnost i reproducibilnost, te daje nekoliko opcija raspona za čitanje dužine sekvence. Također, modul za sekvenciranje je specifično razvijen za pripremu uzorkaka sa BigDye XTerminator Purification kitom, koji izdašno dokazuje kvalitet sekvence.

Dizajnirani da detektuju do 6 fluorescentnih boja simultano, sekvenceri 3500 serije su u mogućnosti da daju čak i više nivoe multipleksiranja za aplikaciju fragmentalne analize, povećavaju nivoe propusne moći, obezbjeđuju više podataka po jednom ciklusu , te na taj način snižavaju troškove po jednom uzorku. Za aplikaciju fragmentalne analize, kombinacijom optičkog noviteta, optimizacije reagenasa za normalizaciju i specifično dizajniranih algoritama došlo se do uniformnosti signala, a bez povećanja troškova.

Novost u 3500 seriji predstavlja i integrirani Radio Frequency Identification sistem oznaka na naljepnicama proizvoda. Ove oznake se nalaze na svim reagensima i potrošnim materijalima potrebnim za rad, a omogućavaju dobar pregled, praćenje i izvještaj o kritičnim informacijama reagenasa i potrošnog materijala, kao što su upotreba, broj lota, broj serije, datum isteka i vrijeme trajanja na instrumentu. Ove karakteristike su od velike pomoći kod uštede vremena pri svakodnevnom administrativnom radu.

3500 platforma donosi širok raspon aplikacija, uključujući de novo sekvenciranje i resekvenciranje, kao i mikrosatelitske analize, MLPA, AFLP, LOH, MLST i SNP validaciju ili skrining. Većina aplikacija se može pokrenuti na pojedinačnom polimeru i kapilari, a 3500 Data Collection Software integrira sa nekoliko Applied Biosystems software paketa da bi se obezbijedila sveobuhvatna analiza genetičkih podataka:

Variant Reporter Software – dizajniran za detekciju i analizu mutacija, otkrivanje i validaciju SNP i potvrdu sekvence.

Sequencing Analysis Software with KB Basecaller – dizajniran da analizira, pokaže, doda, spasi i printa sekvencijske podatke.

SeqScape Software – koristi se za detekciju mutacija i identifikaciju alela preko baze podataka

GeneMapper Software – idealno sredstvo za genotipiziranje, fragmentalnu analizu i SNP analizu.

Bez obzira da li se ste znanstvenik iz oblasti otkrivanja karcinoma i genetičkih poremećaja, ili ste znanstvenik iz oblasti dijabetesa, neurologije, agrikulture, mikrobiologije ili forenzike, 3500 serija Applied Biosystems Vam donosi više preciznosti, više povjerenja, veću raznolikost, više inovacije.

Prevela i obradila: mr. ph. Elmedina Galijašević

Be the first to comment

Leave a Reply