Dako i Genetech u suradnji za odobravanjem dijagnostičkog testa i Herceptina kao lijeka u tretmanu karcinoma želuca

DakoLogo_rgb_1000pxDanska dijagnostička kompanija specijalizovana za karcinome Dako A/S i biotehnološka kompanija Genetech Inc. su ušle u sporazum o suradnji kod registracije dva dijagnostička testa firme Dako namijenjena za identifikaciju karcinoma želuca.

Kompanije su u potrazi za povezivanjem HercepTest-a i HER2 FISH pharmDx testa kao dijagnostičkih testova i Genetech-ovog Herceptin (trastuzumab) lijeka u tretmanu karcinoma želuca, za koji Herceptin još uvijek nije odobren. Oba testa bi se koristila u identifikaciji pacijenata sa uznapredovalim human epidermal growth faktor 2 (HER2)- pozitivnim karcinomom želuca koji bi se mogao tretirati sa Herceptin-om.

HercepTest, imunohistohemijski test i HER2 FISH pharmDx test, direktni test fluorescentne in situ hibridizacije (FISH), se već koriste u identifikaciji pacijenata sa karcinomom dojke, a pacijenti su pogodni za tretman sa Herceptin-om.

“Mi vidimo izvrstan potencijal u udruženom pristupu između biotehnoloških i farmaceutskih kompanija, te dijagnostičkih kompanija u izboru ispravnog lijeka za odgovarajućeg pacijenta, da bi se dokazala briga za pacijenta i efikasnog upravljanja troškovima zdravstvene skrbi”, rekao je Lars Holmkvist, direktor Dako kompanije.

 

Izvor: VerusMed

Be the first to comment

Leave a Reply