FDA upozorava na opasnosti kod monitoringa glukoze

fdaAmerička agencija za hranu i lijekove (FDA) upozorava zdravstvene radnike i pacijente na potencijalno pogrešne rezultate glukoze u krvi koji se mogu dobiti s trenutnom tehnologijom za monitoring glukoze. FDA upozorava da ovakav monitoring glukoze može dovesti do pogrešno pročitanih povišenih nivoa glukoze, što može maskirati hipoglikemiju ili rezultirati pretjeranom primjenom inzulina.

Ove moguće greške se odnose na test trake koje koriste GDH-PQQ (glucose dehyrogenase prroloquinoline quinone) u izračunavanju koncentracije glukoze. Agencija objašnjava da ova metodologija ne može da razlikuje glukozu i druge vrste ugljikohidrata, kao što su maltoza, ksiloza i galaktoza. Ovi neglukozni ugljikohidrati se mogu naći u pojedinim lijekovima i biološkim formulacijama, a mogu se javiti i kao produkt metabolizma lijekova ili terapeutskih proizvoda.

U većini zdravstvenih ustanova se koriste GDH-PQQ test trake za glukozu. Regulatorna agencija predlaže da ukoliko pacijent prima neki interferirajući proizvod, da se koncentracija glukoze mjeri nekim od laboratorijskih testova. FDA naglašava da laboratorijski testovi ne koriste GDH-PQQ metodologiju i ne može se desiti da se pročitaju lažni rezultati dobiveni od neglukoznih ugljikohidrata.

Glukoza test trakice metodologija koja nije pod utjecajem neglukoznih ugljikohidrata sadrži glukoza oksidazu, GDH-NAD (glucose dehydrogenase nicotine adenine dinucleotide) i GDH-FAD (glucose dehydrogenase flavin adenine dinucleotide).

 

Izvor: VerusMed

Be the first to comment

Leave a Reply