Hemoglobin A1c prioritetan za mjerenje glukoze kod dijagnoze dijabetesa

DiabetesPrema Američkom udruženju kliničke hemije (AACC) Hemoglobin A1c (HbA1c) predstavlja stvarno mjerenje dugotrajne kontrole glikemije kod dijabetesa, iako je do sada test glukoze bio “zlatni standard kod dijagnoze dijabetesa. Udruženje biohemičara i laboratorije su se dogovorile o preporuci za mjerenje HbA1c umjesto glukoze kod dijagnoze dijabetesa.

AACC je na godišnjem sastanku 2009, održanom u Chicagu 19-23 jula, raspravljalo o novoj preporuci. Seminar o ovoj preporuci se fokusirao na Američko udruženje dijabetičara/Europsko udruženje za istraživanje dijabetesa (ADA/EASD) da bi se odredio kriterij za skrining i dijagnozu dijabetesa; ADA kriterij za dijagnozu dijabetesa kod trudnica, kao i kriterij za upotrebu ručnih glukometara u intenzivnoj skrbnoj jedinici (ICU) pacijenata.

Dr. David B. Sacks, iz Brigham and Women's Hospital (Boston, MA, USA), je izvjestio da je nova preporuka za mjerenje HbA1c umjesto glukoze kod dijagnoze dijabetesa glavno odstupanje od svih prioritetnih smjernica. Rekao je: “Iako specifični detalji za novu preporuku još nisu utvrđeni, vjerujemo da će sve veće kliničke organizacije za potporu oboljelim od dijabetesa prihvatiti HbA1c mjerenje za dijagnozu dijabetesa”.

27/07/2009 Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply