Razvijen test krvi na depresiju

depressionNeurodijagnostička kompanija je razvila test krvi na depresiju ili veliki depresivni poremećaj (Major Depressive disorder, MDD). Ljekari vjeruju da će doprinijeti prihvatanju dijagnoze i ishoditi boljem tretmanu bolesti. Test će koristiti psihijatri i ljekari primarne zdravstvene zaštite u dijagnosticiranju i praćenju pacijenata sa depresijom. Testovi su bazirani na panelima biomarkera koji se predvidljivo mijenjaju kada je pacijent u depresiji. Proizvodi su bazirani na knjižnici humanih biomarkera sa hyper-mapping tehnologijom.

Biološki test baziran na fiziološkim promjenama uzrokovanim depresijom može doprinijeti ranijoj dijagnozi i tretmanu za više od 20 miliona odraslih u SAD i velikom broju pacijenata širom svijeta koji pate od ove bolesti.

Ridge Diagnostics, Inc. i Research Triangle Park, NC, USA (www.ridgedx.com) du dobili grant za fazu II projekta Small Business Inovation Research, Nacionalne Fondacije za Nauku. Grant će biti korišten za nastavak kliničkog razvoja i komercijalizacije testova krvi za depresiju, prvog testa krvi za neku neuropsihijatrijsku bolest.

Izvor: Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply