Detekcija antitijela pomaže u dijagnosticiranju Primarnog Sjögrenovog sindroma

si55551216Brzi automatizovani test deketuje dva antitijela u krvi i u pljuvački koja su povezana sa autoimunom bolešću, primarnim Sjögrenovim sindromom.

Test pod nazivom Luciferaza Imuniprecipitaciona tehnoilogija (LIPS) ima potencijal da detektuje veliki broj autoimunih bolesti u fazi njihovog razvoja, prije nego daju simptome, prati promjene titra antitijela kod pacijenta, i daje uvid u imunološki ishod autoimune terapije.
Naučnici na Nacionalnom institute za dentalna i kraniofacijalna istraživanja (NIDCR, Bethesda, USA), dio Nacionalnih institute zdravlja (NIH), koristili su LIPS da indetificiraju dva antitijela SSB i SSA koja su povezana sa Sjögrenovim sindromom. Oni su koristili LIPS da profiliraju dodatna antitijela koja mogu biti u vezi sa, u većini slučajeva, neprepoznatim manifestacijama sindroma. Ovi profili antitijela mogu potencijalno biti od pomoći liječnicima da definiraju nekoliko kliničkih subtipova Sjögrenovog sindroma, što bi umnogome doprinijelo dijagnozi i omogućilo bolji terapeutski cilj.

Prema dosadašnjim saznanjima SSA antigen se sastoji iz dva protein Ro52 i Ro60, koji su spojeni i prilijepljeni na dojegnostičke plastične ploče za testiranje. Grupa naučnika je našla da 42 od ukupno 57 pacijenata sa ranije dijagnosticiranim Sjögrenovim sindromom daje pozitivnu reakciju na segment Ro52 antigena, koji ne daje nikakav signal na dosadašnjim ELISA testovima. Sve u svemu, LIPS je detektovao antitijela na svaki protein u oko 60 % pacijenata, približno kao i ELISA, ali sa daleko većim dinamičkim omjerom i perfektnom specifičnošću.

NIDCR studija je na početku brojala 82 pacijenta od kojih je 57 imalo dobro karakterizirani primarni Sjögrenov sindrom. 14% je imalo antitijela protiv tiroidnih antigena, 16% je imalo antitijela protiv antigena povezanog sa autoimunim gastritisom, i 4% je imalo antitijela povezana sa autoimunim napadom na očne periferne nerve. Nalaz sugeriše da LIPS može biti korišten kao zamjena za više invazivne i skupe procedure koje se obično koriste za dijagnostiku perifernih stanja.

Studija je publicirana u žurnalu Autoimmunity, 3. Avgusta 2009.

Primarni Sjögrenov sindrom je hronična autoimuna bolest koja pogađa oko 4 miliona amerikanaca, od kojih je 90% žena. Dugo je vladalo mišljenje da bolest počinje kada bijele krvne stanice greškom počnu napadati mukozne žljezde što izaziva suha usta, suhe oči i artritis.

Problemi povezani sa ovom bolešću nastavljaju biti opisivani u medicinskoj literaturi, a uključuju limfom, tiroidnu disfunkciju, bolnu perifernu neuropatiju, gastrointestinalne probeleme. Podloga simptoma nije jasno definisana, bolest je dijagnostički kontroverzna i zahtjeva sistemski pristup u definiranju patologije u podlozi.

Be the first to comment

Leave a Reply