Dijagnosticiranje reumatoidnog artritisa pomoću anti-CCP testa

ReumaVisoko specifični test za dijagnozu reumatoidnog artritisa (RA) također predviđa eventualni razvoj RA kada se pronađe u nediferenciranom artritisu. Potpuno automatizirani, test druge generacije određuje humani imunoglobulin G (IgG) autoantitijela cikličnog citrulinskog peptida (anti-CCP) u serumu ili plazmi.

Anti-CCP test je precizniji od drugih RA marker testova kao što su reumatoidni faktor (RF) i C reaktivni protein (CRP). Za test su potrebni mali volumeni uzorka (15 μl), a rezultat se dobije za samo 18 minuta. Vodić Nacionalnog instituta za zdravlje i kliničke prednosti, izašao u februaru 2009, preporučuje testiranje na anti-CCP kod pacijenata, kod kojih se sumnja na RA, a u slučaju da je RF negativan.

RA se dijagnosticira u skladu sa kliničkim manifestacijama i laboratorijskim istraživanjima. Najčešći laboratorijski testovi za RA uključuju testove RF, CRP i anti-CCP. RF je nespecifičan za RA, zbog toga što može biti prisutan i kod zdravih starijih osoba sa drugim autoimunim bolestima; CRP je općeniti inflamatorni marker, tako da je jedino anti-CCP visoko specifičan marker za RA.

 

Labmedica 07.09.2009

Be the first to comment

Leave a Reply