Na stručnom sastanku nefrologa BiH bit će predstavljen test NGAL za automatizirane imunohemijske analizatore

NGALNa stručnom sastanku nefrologa BiH, koji će se održati u Jajcu u periodu 16.-18. oktobra bit će predstavljen biomarker za ranu dijagnozu i prognozu akutnog oštećenja bubrega koji će uskoro biti dostupan za kliničke analizatore.

Biomarker po imenu neutrofil želatinaza udruženi lipokalin (NGAL – neutrophil gelatinase-associated lipocalin) je mali protein, koji se nalazi u neutrofilima i epitelu, uključujući i renalne tubule. Renalna ekspresija NGAL-a se dramatično povećava kod oštećenja bubrega, a NGAL se otpušta i u urin i plazmu. Nivo NGAL-a se povećava 2 sata nakon inzulta, što čini NGAL ranim i osjetljivim biomarkerom za oštećenje bubrega. Ovaj biomarker daje odgovor ranije od drugih renalnih status markera, pokazujući proporcionalan odgovor na oštećenje, što vodi ranoj dijagnozi i prognozi.

Postojeće metode za određivanje oštećenja bubrega obično mjere serum kreatinin, te tako daju rezultate jedino od ranijih oštećenja bubrega, što predstavlja relativno kasniji period (24-72 sata) nakon što se oštećenje javi, što otežava uspostavljanje dijagnoze.

Sve do sada, jedini dostupan komercijalni test je bio ELISA NGAL test. Sada je moguće aplicirati turbidimetrijski NGAL test proizvođača Abbott dizajniran za rutinsku dijagnostičku upotrebu na širokom spektru automatskih kliničkih hemijskih analizatora koji već rade u centralnim laboratorijama širom svijeta. Test kombinira visoke dijagnostičke performanse sa brzim vremenom određivanja. Test radi i sa urinskim i krvnim uzorcima.

 

Izvor: Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply