Završen 6. Hrvatski kongres medicinskih biokemičara – izvještaj

supetarZavršen je 6. Hrvatski kongres medicinskih biokemičara s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Supetru na otoku Braču, od 30. septembra do 4. oktobra. Na skupu je sudjelovalo preko 400 registriranih stručnjaka iz područja medicinske biokemije koji su imali priliku pratiti predavanja, radionice i poster prezentacije upriličene od strane eminentnih hrvatskih i svjetskih eksperata, te predstavnika vodećih svjetskih proizvođača iz područja laboratorijske dijagnostike.

Na otvaranju Kongresa predsjednica Hrvatske udruge medicinskih biokemičara Prof. dr. Elizabeta Topić istaknula je da je unatoč problemima izazvanim globalnom recesijskom krizom pripremljen najznačajniji događaj u struci i jedan od najznačajnih znanstvenih događaja u Hrvatskoj za ovu godinu. Prema riječima Prof. Topić znanstveni program sastavljen je tako da prikaže dosege medicinske biokemije i laboratorijske medicine u suvremenoj analitičkoj tehnologiji, novih metodoloških pristupa, dosege medicinsko-dijagnostičke strategije i da odredi daljnje smjerove razvoja struke.

Prvog dana kongresa održan je Svečani predkongresni simpozij u čast Prof. dr. Elizabete Topić s temom: „U korak s promjenama – laboratorijska dijagnostika danas i sutra”. Počasno mjesto na kongresu pripalo je i akademiku Prof. dr. Vladimiru Paaru koji je održao predavanje o kristalnim i superkristalnim korelacijama u ljudskom tijelu.

Od plenarnih predavanja izdvajamo temu „Utjecaj tehnoloških inovacija u laboratorijskoj medicini na učinkovitost zdravstvene zaštite” na koju je predavala Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina. Prof. Stavljenić-Rukavina istaknula je da su neograničena potražnja, a vrlo ograničeni resursi najveći fundamentalni izazov u medicini za 21. stoljeće. Problem dezintegriranosti medicinskih ustanova u našoj regiji pojačava negativne efekte povećanja potreba za medicinskim uslugama, gdje se premali broj slučajeva riješava na razini primarne zdravstvene zaštite. Putem unaprijeđenja informatičke tehnologije, telemedicine, individualiziranog pristupa pacijentu i dodatnih edukacija može se napraviti važan iskorak naprijed, naglašava Prof. Stavljenić-Rukavina. U smislu odgovora laboratorijske dijagnostike na izazove i probleme moderne medicine podcrtava se važnost fizičkog približavanja laboratorija urgentnim centrima, te promocija samotestiranja pacijenata. Nove spoznaje u molekularnoj medicini doprinose profiliranju rizika i smanjenju troškova liječenja. Ciljane informacije za konkretnog bolesnika danas predstavljaju dobru dijagnostičku bazu koja doprinosi efikasnosti farmakogenetike. Ne učiti samo u svojoj struci, posvetiti se širokom spektru tečajeva i ustanoviti dobru praksu upravljanja imperativi su u pogledu edukacije koji će doprinijeti kvalitetnom odgovoru u sustavu zdravstvene zaštite, zaključila je Prof. dr. Ana Stavljenić-Rukavina.

Priliku za predstavljanje na kongresu imali su i brojni svjetki proizvođači laboratoriske dijagnostike, među kojima se primjećuje okrupnjavanje oko nekoliko velikih kompanija. Pod okriljem Siemensa sada se nalaze Dade Behring, Bayer i DPC produkti, dok je Beckman Coulter preuzeo portfolio proizvoda kompanije Olympus. Na brojnim radionicama predstavljene su nove tehnologije i konkretna tehnološka rješenja u okviru hrvatskih medicinskih laboratorija.

Bosna i Hercegovina se na kongresu predstavila putem radova doc.dr Radivoja Jadrića, mr.sci.dr Sabahete Hasić i doc.dr Joze Čorića. Poster prezentacija doc.dr R. Jadića „Utjecaj koncentracije feritina i CRP-a na aterogeni indeks” odabrana je za oralno predstavljanje. Nadati se da ćemo na nekom od narednih kongresa vidjeti više naših predavanja i postera.

Unatoč slabijem znanstvenom angažmanu, brojnost naših stručnjaka iz područja laboratorijske dijagnostike obećava primjenu novih metoda, analiza i tehnologija u našoj državi i što je najvažnije za pacijente brže i proširene laboratorijske pretrage.

Dubravko Barbarić

Be the first to comment

Leave a Reply