Magnetni nanosenzor mjeri biomarkere u kliničkim uzorcima

nanosensorUltrasenzitivni magnetni nanosenzor može mjeriti biomarkere u velikom broju uzoraka kao što su krv, urin i saliva. Obećavajuće je što može da detektuje bolest mnogo ranije nego ikada prije.

Magnetni-nanosenzor je veoma osjetljiv: mala količina proteina može biti testirana u kapi krvi da bi se otkrile promjene koje karcinom uzrokuje u krvotoku. Ova prednost je značajna za ranu detekciju karcinoma, zbog toga što mnogi karcinomi zahtijevaju ultrasenzitivne biomarkere za ranu identifikaciju karcinoma, čak i kada proteina nema u velikom broju.

Sa efektivnom, još uvijek ne toliko skupom opremom, magnetni nanosenzor može biti dostupan u industriji, zbog toga što u stvari predstavlja čip. Čip je veličine 1,2 cm x 1 cm, a svaki sadrži matricu (array) sa 64 magnetno otporna senzora koja mogu da testiraju različite biološke tekućine. Zbog toga što čip ima 64 senzora, dozvoljeno je simultano testiranje za multiple tipove karcinoma. Čip je također mikrofluidan, što znači da je za testiranje potrebna samo kap ili dvije krvi.

Dr. Patrick Brown, sa odsjeka za biohemiju, sa Stanford University Shool of Medicine je testirao većinu ovarijalnih karcinoma koji su bili veličine “luka” kada ih je identificirao. Rekao je da čak i kada se ima dovoljno vremena za detekciju, moguće je detektovati ovarijalne karcinome, ali trenutni testovi nisu dovoljno osjetljivi. Magnetni-nanosenzor ima osjetljivost potrebnu za identifikaciju karcinoma kada su mali kao “borovnica”.

Sanjiv Sam Gambhir, M.D., Ph.D., direktor Canary centra za ranu detekciju karcinoma na Stanfordu, profesor radiologije i bioinžinjeringa, te direktor molekularnog programa na Stanfordu, koautor je ovog rada koji bi se trebao pojaviti u oktobarskom izdanju Nature Medicine. Rad dokazuje da je magnetni-nanosenzor 1000 puta osjetljiviji i efikasniji nego što je sadašnji zlatni standard enzim vezana imunoesejska analiza (ELISA)

 

Labmedica, 16.10. 2009.

Be the first to comment

Leave a Reply