No Picture
Vijesti iz struke

Proteini pljuvačke žena se mijenjaju sa starenjem

22 Novembra, 2009 0

Naučnici objašnjavaju kako se sadržaj proteina pljuvačke žena mijenja sa starenjem. To bio mogao biti korak dalje u korištenju humane pljuvačke za nalaženje odgovora da li su ukočeni zglobovi, zaboravljanje i drugi odavajući znaci starenja, […]

No Picture
Vijesti iz struke

Procjena uloge D-dimera u obradi plućne embolije

19 Novembra, 2009 0

Istraživači sa Duke Univerziteta su našli da korištenje automatskog, imunoturbidimetrijskog D-dimer eseja u kombinaciji sa kliničkim algoritmom rizika ide u prilog korištenju eseja kao testa prve linije u obradi pacijenata sa niskim ili srednjim rizikom […]

No Picture
Imunologija

Imunoesej detektuje antitijela na Hepatitis B Core antigen

15 Novembra, 2009 0

Hemiluminiscentni imunoesej u kojem se koriste mikročestice (CMIA) detektuje imunoglobulin G (IgG) i imunoglobulin M (IgM) antitijela na hepatitis B jezgreni antigen (anti-HBc) u serumu odraslih, djece i novorođenčadi. Automatizirani imunoesej, koji je nazvan, Architect […]

No Picture
Vijesti iz struke

Novi kit za Influenzu A/H1N1

8 Novembra, 2009 0

Proizveden je novi kit koji omogućava senzitivnu i specifičnu detekciju Influenza A/H1N1, virusa koji izaziva takozvanu „svinjsku gripu”, kao i detekciju drugih Influenza A i B virusnih sojeva. Dizajniran je za korištenje od strane vladinih […]

No Picture
Vijesti iz struke

Nedavna studija pretpostavlja novu ulogu CRP-a

1 Novembra, 2009 0

Novija istraživanja ukazuju da C-reaktivni protein može imati zaštitnu ulogu kod pacijenata sa akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) (Chest 2009; 136: 471-480). Ako bude potvrđen kod drugih populacija pacijenata i u mehanističkim studijama, ovaj pronalazak […]