Tretman umjerenog gestacionog (trudničkog) dijabetesa je koristan

shotNova istraživanja ukazuju da tretman umjerenog dijabetesa kod trudnica smanjuje rizik čestih maternalnih i porođajnih komplikacija (NEJM 2009;361:1339-1348). Studija, koju je obavilo 15 medicinskih centara koji su dio Maternal Fetal Medicine Units Network of NIH, je dala prve dokaze na osnovu kojih se može zaključiti da se čak i blagi gestacioni dijabetes treba liječiti. Praktično sve trudnice budu provjerene na dijabetes i efikasnost tretmana za ozbiljne slučajeve je dokazana, međutim, nije bilo dovoljno dokaza da se potakne tretman u blažim slučajevima.

Studija je uključivala 958 žena koje su bile između 24. i 31 sedmice trudnoće i imale su ne normalne rezultate testa tolerancije glukoze, ali su njihovi nivoi glukoze na tašte bili <95 mg/dL (<5,22 mmol/L). Ukupno 458 je dobilo tretman, što je uključivalo najmanje 4 provjere glukoze u krvi dnevno, savjetovanje o prehrani i tjelesnom vježbanju, i insulin po potrebi (samo 7% pacijentica). Nije bilo značajne razlike između tretiranih i kontrolnih pacijenata u primarnom kompozitnom ishodu mrtvorođenosti ili perinatalne smrti i neonatalnih komplikacija, uključujući i hiperbilirubinemiju i hipoglikemiju. Međutim, postojale su značajne razlike u nekoliko sekundarnih ishoda, uključujući srednju porođajnu težinu (3302 g kod tretiranih nasuprot 3408 g kod kontrola) i neonatalne količine masti (427 g kod tretiranih nasuprot 464 g kod kontrola). Dodatno, učestalost ramene distocije, carskog reza, preeklampsije i gestacione hipertenzije je bila značajno manja kod tretiranih trudnica.

Izvor: Clinical Laboratory News

Be the first to comment

Leave a Reply