Testiranjem krvi identificirani biomarkeri povezani sa multiplom sklerozom

Nivo antitijela u krvi, produciranih u odgovoru na Epstein Barr Virus, može predvidjeti tok multiple skleroze (MS), ili čak ukazati na to ko je sklon razvijanju ovog stanja nakon prve atake koja liči na MS.

Istraživači su ispitivali 100 osoba, od kojih je 50 jedanput doživilo napad sličan MS, ali bez uspostavljene dijagnoze MS-a, 25 sa relapsnom remitantnom MS i 25 sa primarnom progresivnom MS. Pacijenti su testirani na prisustvo EBV infekcije u krvi i prisustvo anti-EBNA-1 imunoglobulina G (IgG) i drugih antitijela izazvanih EBV-om. Kod svakog pacijenta je rađena magnetna rezonanca u toku pet godina, da se odredi progresija bolesti.

U krvi su rađene pretrage EBV DNA kvantitativnom real-time polimeraza lančanom reakcijom (real time qPCR), EBV serologija na anti-Epstein-Barr virus nuklearni antigen 1 (EBNA-1) imunoglobulin G (Ig), antiviralni kapsidni antigen (VCA) IgG, i anti-EBV IgM.

Studija je urađena od strane Dr. Rachel Farrell i kolega, na odjelu neuroinflamacije, Instituta za Neurologiju, University College London (www.ucl.ac.uk). Dr. Farrell je rekla da je iznenađujuće da je nivo molekule anti-EBNA-1 IgG, inducirane virusom, bio povezan sa aktivnošću MS. Studija je objavljena u julskom 2009. Izdanju Journal of Neurology. Autori su zaključili da je anti-EBNA-1 IgG potenicijalni biomarker za MS koji može biti koristan u predviđanju progresije bolesti. Također su zaključili da njihov rad mora biti validiran većim studijama i u kombinaciji sa drugim još neidentificiranim biomarkerima.

Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply