Termo-stabilna antitijela za in vitro dijagnostiku

antibodyRazvoj termo-stabilnih humanih antitijela, specifičnih za upotrebu u brzim dijagnostičkim testovima na parazite, je u toku.
Otpornost na temperaturu i produženi rok upotrebe dijagnostičkih kitova su kritični faktori za poboljšanje kontrole infektivnih bolesti u zemljama u razvoju.

Serija termo-stabilnih HuCAL bayiranih antitijela će biti postavljena kao ključni faktor novih dijagnostičkih testova koji su vrlo potrebni u zemljama sa tropskom klimom.

MorphoSys AG kompanija (Martinsreed, Njemačka) objavila je da je njen segment za istraživanje i dijagnostička antitijela, AbD Serotec, započeo saradnju sa Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND, Geneva, Švicarska). FIND je fondacija koja razvija, procjenjuje i ubrzava implementaciju novih dijagnostičkih alata za bolesti vezane uz siromašvo, kao što su tuberkuloza (TB), malaria i bolest spavanja.

Koristeći MorphoSys-ovu HuCAL tehnologiju, AbD Serotec će identificirati termostabilna, potpuno humana antitijela specifična za brzu detekciju parazita. U uvjetima ugovora, FIND će dobiti prava za komercijalnu upotrebu termostabilnih HuCAL-razvijenih antitijela za IVD. AbD će učestvovati u prodaji dijagnostičkih testova sa ovim antitijelima u industrijalizovanim zemljama.

Ukoliko se saradnja odvija uspješno, biće proširena na pokrivanje drugih bolesti koje su u vezi sa ciljevima FIND.
Trenutno, brzi dijagnostički testovi sposobni su detektovati parazitske antigene u kapljici krvi iz prsta. Međutim, većina dijagnostičkih komercijalnih kitova su razvijena za čuvanje i korištenje na 25-30 stepeni C.
Zemlje koje su opterećene velikim brojem oboljelih, obično imaju veće ambijentalne temperature koje vode degradaciji testova, naročito kada se uzme u obzir da se kitovi moraju transportovati na relativno udaljene lokacije u zemljama u razvoju.

MorphoSys he biotehmološka kompanija čiji je cilj upostaviti HuCAL kao tehnologiju izbora za produkciju antitijela u dijagnostici, istraživanjima i terapiji. FIND je ne profitna švicarska fondacija čija je misija da pokreće razvoj i implementaciju preciznih i jeftinih dijagnostičkih testova, koji se mogu koristiti što je moguće bliže mjestu gdje je pacijent prvi put zatražio zdravstvenu uslugu.

Labmedica 10.12.2'009

Be the first to comment

Leave a Reply