Detekcija raka pankreasa i pluća u serumu

Monoklonalno antitijelo je u stanju napraviti razliku između kanceroznih i nekanceroznih uzoraka u plazmi i serumu.
Znanstvenici su proučavali mogućnost monoklonalnog antitijela ICT-109 da detektuje rak pankreasa i pluća specifičnim vezanjem za glikozilirane epitope na CEA-CAM6 i CEA-CAM5, dva poznata markera koji su preeksprimirani u većini kancera. Glikozilirani CEA je jako eksprimiran kod pacijenata sa pankreasnim i rakom pluća, i može biti iskorišten za detekciju ovih kancera pomoću direktnog testiranja krvi.

ICT-109 je proizvod ImmunoCellular Therapeutics, Ltd., biotehnološke kompanije u kliničkom stupnju razvoja. U pilot studiji koristštena je reverse phase microarray tejnologija da bi se odredili ekspresioni nivoi glikoziliranog CEA u serumu i plazmi. Studija je urađena u saradnji sa Dr. Emanuelom Petricoinom sa Univerziteta George Madison.

Dr. Petricoin je komentirao da je bio jako zaintrigiran činjenicom das u specifični biomarkeri za koje se ICT-109 veže abnormalno glikozilirani. Ako bi neko ispitivao samo ukupne protein, ne bi bio u mogućnosti da prepozna bolesti. Korištenjem specifičnog antitijela koje se veže samo za abnormalno glikozilirane proteine, dobijeni su dobri rezultati. Ovo demonstrira jedinstveni aspekt proteomike, koji genomika ne može obezbjediti.

Labmedica 15.12.2009

Be the first to comment

Leave a Reply