Testiranje na sulfeničnu kiselinu može poboljšati ranu dijagnostiku raka dojke

breastcancerNedavna studija opisuje razvoj imunohemijskog testa na sulfeničnu kiselinu koja je rani indicator oksidativnog stresa i mogući marker za početne faze raka dojke.

Sulfenična kiselina se proizvidi kada vodonik peroksid reagira sa amino kiselinom cistein. Proteini koji su modificirani spajanjem sa sulfeničnom kiselinom se imunohistohemijski razlikuju od originalnih. Koristeći ovo znanje, istraživači na Univerzitetu Michigan izolirali su specifična antitijela na proteine modificirane sulfeničnom kiselinom. Nivo ovakvih protein je indicator oksidativnog stresa, komponente “redoks profila” kojim se metabolički razlikuju normalne i kancerozne stanice.

Antitijela su obilježena fluorescentnim tagom, koji omogućava detekciju vezanog antitijela pomoću fluorescentne mikroskopije. Rezultati dobijeni korištenjem ovog sistema kojim se određuje nivo protein promijenjen sulfeničnom kiselinom u staničnim linijama raka dojke, objavljeni su u septembru 2009 u časopisu Proceedings of National Academy of Scineces (PNAS). Rezultati pokazuju da ova tehnika može biti korištena za praćenje razlika u tiol redoks statusu, a također i otkriva različiti obrazac modifikacija sulfeničnom kiselinom u različitim subtipovima raka dojke.
“Za svaku staničnu liniju vidjeli smo različiti obrazac modifikacija sulfeničnom kiselinom” rekla je Dr. Kate S. Carrol, docent hemije na Univerzitetu Michigan. “Da li obrasci koreliraju sa odgovorom na antioksidantni tretman ili druge terapije, ostaje da se vidi, ali sada bar imamo način da istražujemo to pitanje. Neki od modificiranih proteina možda neće imati nikakvu ulogu, ali sam sigurna da će ispasti da mnogi hoće. Onda kada nađemo koji su proteini ukključeni, možemo direktno usmjeriti terapiju na njih, rađe nego da koristimo opće tretmane kao što su antioksidansi. Biti u stanju pratiti marker oksidativnog stresa koji je povezan sa aktivacijom puteva razvoja tumorskih stanica, naročito u ranoj fazi, a zatim i prilagoditi tretman prema tim podacima, može omogućiti specifičnije studije i povećati šanse za uspjeh sa antioksidantima i prooksidantima”, rekla je Dr. Carrol

Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply