Holesterol uveden u skupinu koncentriranih reagenasa

Uvođenje holesterola u skupinu koncentriranih hemijskih reagenasa će rezultirati smanjenim vremenom ciklusa (turnaround time) I povećanjem produktivnosti za visokoprocesivne laboratorije.

Holesterol je 15. Advia hemijski reagens u koncentriranom obliku. Koncentrirani reagensi za biohemiju omogućavaju do 3060 testova po klinastom ulošku, istovremeno dajući identične rezultate kao konvencionalni Advia ne koncentrirani reagensi.

Siemens Healthcare (Erlangen, Njemačka) predstavio je koncentrirani reagens za holesterol – 15. reagens za Adviu u koncentriranom obliku. Klinasti ulošci za koncentrirane reagense oslobađaju prostor u carouselu, kružnom dijelu za reagense, omogućavajući tako laboratorijama da prošire repertoar testova. Udruživanje testova u jedan visoko procesivni Advia hemijski analizator je faktor koji smanjuje vrijeme ciklusa testova i povećava efikasnost obrade uzoraka u laboratoriji.
“Kratko i predvidivo vrijeme ciklusa su jednako esencijalni za servise patologiji u UK”, rekao je Ibti Rashid, product manager za kliničku hemiju u Siemens Healthcare Diagnostics.

Siemens Healthcare sector je jedan od najvećih svjetskih snabdjevača zdravstvene grane i postavljač standard I trendova u laboratorijskoj dijagnostici, medicinskom imaging-u, medicinskim informacionim tehnologijama, i slušnim pomagalima. Optimiziranjem radnog procesa za najčešće bolesti, kompanija izgrađuje zdravstveni sistem bržim, boljim i isplativijim.

LabMedica 29.01.2010

Be the first to comment

Leave a Reply