Nizak nivo Vitamina D povezan sa deponiranjem masti u mišićnom tkivu i smanjenjem mišićne snage kod mladih ljudi

Najnovija studija objavljena u martovskom izdanju Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism našla je da iznenađujućih 59% subjekata studije je imalo premalo vitamina D u krvi. Blizu četvrtine pacijenata je imalo ozbiljnu deficijenciju (manje od 20ng/mL) ovog važnog vitamina. Pošto je deficijencija vitamina D povezana sa povećanjem masti u tijelu, smanjenom snagom mišića i nizom drugih bolesti, ovo je ozbiljan zdravstveni problem.

„Deficijencija vitamina D je faktor rizik za druge bolesti”, objašnjava glavni istraživač, Dr. Richard Kremer, jedan od direktora Musculosceletal Axis instituta McGill University Health Center. “Zbog svoje poveznosti sa tjelesnim mastima, ona može uticati na mnoge dijelove tijela. Neodgovarajući nivoi su povezani sa čitavim spektrom bolesti, uključujući osteoporozu i dijabetes, kao i kardiovaskularne i autoimmune bolesti.”

Studija Dr. Kramera i Dr. Vincente Gilsanz je prva koja pokazuje jasnu vezu između vitamina D i kumulacije masti u mišićnom tkivu – faktora koji utiče na mišićnu snagu i opće zdravlje. Naučnici znaju odavno da je vitamin D važan za mišićnu snagu. Studije na starijim osobama su pokazale da osobe vezane za krevet brzo dobijaju mišićnu snagu kada dobijaju vitamin D.

Rezultati studije su iznenađujući, zato što je za subjekte studije – mlade žene koje žive u Kaliforniji – očekivano da imaju normalne nivoe vitamina D zbog svoje dobre prehrane, fizičke aktivnosti i dostatne izloženosti sunčevim zrakama – faktora koji potiče tijelo na proizvodnju vitamina D.

“Nismo sigurni šta uzrokuje deficijenciju vitamina D kod ove grupe” kaže Dr. Kremer. Visoki nivoi vitamina D bi mogli pomoći u smanjenju tjelesne masti. Ili, masno tkivo bi moglo apsorbovati ili zadržavati vitamin D, tako da bi osobe sa viškom masnog tkiva mogle biti vitamin D deficijentne.”

Rezultati podupiru one iz ranijih studija Dr. Kramera i Dr. Gilsanz, koje su povezivale vitamin D sa povećanim visceralnim mastima u mlađoj populaciji. “U ovoj studiji našli smo obrnutu korelaciju i odnos vitamina D i mišićne masti. Što je manje vitamina D, veća je količina masti u mišićima.”

Studija bi mogla potaknuti neke ljude da počnu uzimati dodatke sa vitaminom D, ali Dr.Kremer preporučuje oprez. “Očito, ova tema zahtjeva još istraživanja. Neznamo da li uzimanje vitamina D pojačava mišićnu snagu ili uzrokuje smanjenje masti u mišićima. Potrebno je još istraživanja da bi se dale preporuke.”

Referenca:
Vicente Gilsanz, Arye Kremer, Ashley O. Mo, Tishya A. L. Wren, and Richard Kremer. Vitamin D Status and Its Relation to Muscle Mass and Muscle Fat in Young Women. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2010; DOI: 10.1210/jc.2009-2309

Be the first to comment

Leave a Reply