Test na gljivičnu infekciju mjeri genski odgovor

Test koji se razvija će mjeriti kako pacijentovi geni reagiraju na gljivične infekcije. Test će biti pogodan za jako bolesne ili imunokompromitirane bolesnike, osobito kritične bolesnike.

Rani test genske ekspresije na gljivičnog patogena Candidu je demonstriran kod miševa od strane znanstvenika sa Univerziteta Duke na Institutu za genomske nauke (Durham, NC, USA). Znanstvenici su prikupljali humane uzorke da bi izumili sličan test koji će se koristiti i na ljudima.

Znanstvenici su izvršili analizu ekspresije gena u uzorcima krvi miševa koji su bili izloženi Candida albicans i u uzorcima skupine zdravih kontrolnih miševa. Oni su proučavali gene povezane sa imunološkim odgovorom i otkrili su 20 setova od 60-80 gena koji su bili izraženi zajedno. Jedna skupina gena je posebno istaknuta kod zaraženih uzoraka iz kontrolnih uzoraka.

Podaci su kombinirani iz skupine sa C. albicans sa podacima iz skupine miševa inficiranih sa Staphylococcus aureus. Identificirane su dvije skupine gena koje su se mogle razlikovati između tri grupe miševa (zdravi, oni sa candidom i oni sa staph. infekcijom).

Candidemia u ljudi često ima slične simptome kao kod drugih teških infekcija krvotoka. Razlikovanje između krvotok gljivične infekcije i bakterijske infekcije putem testova krvnih kultura može trajati 48-72 sata, a rezultati nisu uvijek pouzdani.

“Ova studija pruža osnovu za razvoj krvnog testa ekspresije gena kod ljudi za otkrivanje po život opasnih infekcija prije nego što se može učiniti korištenjem trenutno dostupnih metoda”, rekao je autor studije prof. Geoffrey Ginsburg sa Duke Univerziteta.

Ljudi sa najvišim rizikom za Candidemiu su hospitalizirani bolesnici u jedinicama intenzivne njege, te nakon abdominalne operacije, antibakterijskog primanja terapije, sa centralnim linijama katetera, te oni koji su imunosuprimirani.

Znanstveni tim sa Duke Univerziteta smatra ovaj pronalazak kao prvi korak u proizvodnji testa genske ekspresije. Kao što je prof Ginsburg komentirao,”Ovo djelo je također dio portfelja krvno baziranih testova genske ekspresije koje smo razvili za otkrivanje virusne, bakterijske i gljivične infekcije koji će dovesti do preciznije dijagnoze i odgovarajuće terapije za zarazne bolesti “.

Labmedica, 10.03.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply