Vrijednost farmakogenetičkog testiranja karcinoma

U skladu sa članovima Medicare savjetodavne komisije, neki farmakogenetski testovi za karcinom su efikasni, dok drugi još uvijek zahtijevaju više činjenica da bi se dokazala njihova vrijednost.

Medicare Evidence Development & Coverage Advisory Committee (MEDCAC) je evaluirao nekoliko testova koji se koriste za identifikaciju pacijenata koji će najvjerovatnije pozitivno odgovoriti na određene lijekove za karcinom. MEDCAC komisija će izvjestiti o svojim pronalascima i davaće preporuke Centru za medicinsku njegu i Medicaid Services (CMS) kao dio nacionalne pokrivenosti trenutnog određivanja.

Članovi komisije su zamoljeni da ocijene svoje povjerenje i u kliničku korisnost testova i i u postojanost dovoljno znanstvenih dokaza da bi se testovi evaluirali.

15 članova Vijeća je ocijenilo testove koji obilježavaju pet genetskih faktora karcinoma: CYP2D6 za pacijente sa karcinomom dojke koji su kandidati za tamoksifen; UGT1A1 za pacijente sa karcinomom debelog crijeva, kod kojih se razmatra terapija sa irinotecan hidrokloridom; prisutnost ljudskog receptor epidermalnog faktora rasta 2 (HER2)/neu ekspresija kod pacijenata sa karcinomom dojke, koji upućuje na tretman sa Genentech Inc ‘s Herceptinom (trastuzumab); BCR-ABL kod pacijenata sa kroničnom mijeloičnom leukemijom određuje se da bi se evaluirao tretman sa Novartis AG”s Gleevec (imatinib mesilat); te mutacije u K-Ras genu kod bolesnika sa metastatskim karcinomom debelog crijeva, kod kojh se procjenjuje tretman sa Bristol-Myers Squibb Co i ImClone LLC's Erbitux (cetuximab) i/ili Amgen Inc ‘s Vectibix (panitumumab).

Većina članova komisije se složila da nema dovoljno dokaza da se procijeni klinička vrijednost testova za CYP2D6 i UGT1A1, ali oni izražavaju povjerenje u vezi dostupnosti dokaza za evaluiranje testova za HER2/neu, BCR-ABL i K-Ras. Što se tiče ova tri posljednja testa, članovi komisije upućuju na pouzdanost korištenja ovih testova kao vodića za liječenje karcinoma u poboljšanju zdravstvenih ishoda.

CMS nije osigurala vremenski rok za donošenje odluke o Medicare pokrivenost ovim testovima.

Genetičko testiranje je već rutinski korak za pacijente koji primaju određene lijekove u liječenju karcinoma. Na primjer, Herceptin je indiciran za liječenje HER2 ekspresije kod karcinoma dojke.

“CMS je svjestan da će se većina dokaza o ulozi farmakogenetskog testiranja oboljelih od karcinoma i dalje razvijati”, rekao je agent u svojoj obavijesti o susretu. “Priznajući brzu akumulaciju takvih dokaza, CMS traži upute od komisije za informiranje buduće pokrivenosti određivanja. Želimo osigurati da Medicare korisnici imaju pristup bilo kojem pokazanom poboljšanju zdravstvenog ishoda farmakogenetskog testiranja, te da su zaštićeni od netačnog ili neodgovarajućeg farmakogenetskog testiranja koje može povećati rizik od nuspojava tokom terapije”.

Be the first to comment

Leave a Reply