Novi testovi za kancer bazirani na MicroRNA

Kompanija specijalizirana za farmaceutiku i dijagnostiku pustila je u SAD u prodaju tri nova dijagnostička testa na kancer. Tri nova proizvoda su: ProOnc TumorSource Dx, ProOnc Squamous Dx, i ProOnc Mesothelioma Dx. Svaki od ovih testova je baziran na nedavno razvijenoj, osjetljivoj microRNA tehnologiji. TumorSource Dx identificira tkivo porijekla metastatskog tumora. Test identificira 25 različitih tipova tumora, uključujući tumore kolona, jetre, mozga, dojke, bubrega, pluća, ovarija, pankreasa, prostate i testisa i također, mjeri nivo ekspresije 48 microRNA biomarkera.

ProOnc TumorSource Dx koristi klasifikator da odredi mjesto primarnog nastanka uzorku tumora, bazirano na ekspresiji microRNA, i može postati ključni test za karakterizaciju tumora nepoznatog primarnog nastanka (cancer of unknown primary – CUP).

ProOnc Mesothelioma Dx je molekularni dijagnostički test koji koristi microRNA da razluči maligni pleuralni mesoteliom od perifernog adenokarcinoma pluća i metastatskih karcinoma pluća i jetre.

Prometheus (San Diego, CA, USA) je dobio ekskluzivna prava na ove testove od Rosetta Genomics (www.rosettagenomics.com) u aprilu 2009. Prometheus i Rosseta razvijaju dva nova microRNA bazirana gastroenterološka testa.

„MicroRNA su male, nekodirajuće sekvence RNA koje su ključno važne u mnogim biološkim i patološkim procesima”, rekao je Harvey Pass, MD., profesor kardiotorakalne hirurgije i direktor odjela torakalne hirurgije i torakalne onkologije na New York University Langone Medical Center i njegovog Instituta za kancer.

Labmedica 13.04.2010

Be the first to comment

Leave a Reply