Siemens DCA Vantage Diabetes analizator sada omogućava dvostruki izvještaj

Siemens DCA Vantage diabetes analizator nudi posljednju preporuku od strane International Federation for Clinical Chemistry – IFCC za dvostruki izvještaj rezultata hemoglobina A1c, u isto vrijeme nudeći povećanu sigurnost, kontrolu dokumentacije i sljedivost rezultata.

Nova funkcija dvostrukog izvještaja je promjena koja je zahtjev Udruženja diabetologa i vodećeg povjereništva menadžmenta za HbA1c. Ljekari imaju mogućnost da dobiju i printaju rezultate i u SI (mmol/mol) i u NGSP-deriviranim jedinicama (%), upotrebom IFCC-NGSP master formule, obezbjeđujući standardizirani izvještaj rezultata.

Dodatno, analizator može biti programiran da automatski prebaci sve zahtjevane podatke, uključujući rezultate za pacijente i kontrole, ID operatora i ID pacijenta, na elektronski zdravstveni registar i/ili laboratorijski informacioni sistem. Sistem također pomaže u rješavanju QC usaglašavanja i dozvoljava zaštitu kontrole. Dokazana je sljedivost rezultata u cilju rješavanja problema, a obezbjeđuje korisne podatke u svrhu kasnije provjere podataka.

Siemens DCA Vantage analizator obezbjeđuje kvalitetne laboratorijske performance u “point of care” dijagnostici, jer daje rezultate tokom trajanja posjete pacijenta u ordinaciji.

Siemens website, 06.04.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply