Novi podaci predlažu ispitivanje nivoa dva proteina u urinu koji su udruženi sa specifičnim tipovima karcinoma bubrega

Znanstvenici su nedavno izvjestili da urinarne koncentracije dva proteina mogu biti osjetljivi i specifični biomarkeri za karcinom koji potiče iz proksimalnih tubula bubrega.

U studiji, koja je objavljena online 07.04.2010. u časopisu Mayo Clinic Proceedings, znanstvenici su prikupili uzorke urina prije i nakon nefrektomije od 42 bolesnika sa bubrežnim sumnjivim masama i sumnjom na karcinom bubrega. U studiji je bilo uključeno i 15 kontrolnih pacijenata koji su imali operativne zahvate, ali ne bubrega, kao i 19 zdravih ispitanika.

Korištenjem Western blot testova, znanstvenici su otkrili da su preoperacijski nivoi aquaporin-1 (AQP1) i adipophilin (ADFP), dva proteina ekspresirana usljed karcinoma bubrega, bili značajno veći u urinu pacijenata sa jasno patološki potvrđenim ćelijama ili papilarnim karcinomom nego što su bili u urinu pacijenata sa karcinomom bubrega porijeklom iz neproksimalnih tubula, kontrolne grupe operisanih pacijenata i zdravih dobrovoljaca.

Među pacijentima s jasnim ćelijama i papilarnim karcinomom, znanstvenici su identificirali linearnu korelaciju između veličine karcinoma i nivoa AQP1 ili ADFP u urinu prije nefrektomije.

”Ovi biomarkeri mogu biti korisni za dijagnosticiranje postojećih bubrežnih masa, kao i za skrining karcinoma bubrega u ranoj fazi, zaključili su”.

 

VerusMed, 13.04.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply