Novi dijagnostički test za preeklampsiju

Set od 35 novih biomarkera se producira tokom razvoja placente i ima utjecaja na stanje preeklampsije. Testovi za ove biomarkere će biti razvijeni i njihova pouzdanost biti ispitana na uzorcima krvi velikih kohorti pacijenata. Ovi biomarkeri će također biti provjereni u smislu njihove korisnosti u detekciji zastoja intrauterinog razvoja i drugih bolesti trudnoće.

Preeklampsija je teška i potencijalno fatalna komplikacija trudnoće. Miraculins Inc., medicinsko-dijagnostička kompanija je objavila da je ušla u partnerstvo sa Inverness Medical Innovations Inc. Da bi unaprijedili i komercijalizirali Miraculinsovu tehnologiju za preeklampsiju.

Preeklampsija pogađa 3 miliona majki širom svijeta svake godine i povezana je sa prijevremenim porodom i bolestima novorođene djece, uključujući cerebralnu paralizu, sljepilo, epilepsiju, gluhoću i bolesti pluća. Procjena rizika od preeklampsije je teška i uzrok nije razjašnjen. Procjenjuje se da preeklampsija košta globalno zdravstvo oko 3 milijarde dolara godišnje.

Miraculins je kompanija koja se bavi razvojem i komercijalizacijom dijagnostičkih testova, a Inverness je kompanija koja konvergira medicinsko-dijagnostičke testove i upravljanje zdravstvom.

LabMedica

Be the first to comment

Leave a Reply