Određivanje litija pomaže u optimizaciji tretmana i izbjegavanju toksičnosti

Novi poboljšani kit je namjenjen za kvantitativno in vitro određivanje litija u serumu i prikladan je za korištenje na brojnim modelima kliničkih analizatora.

Novi reagens je stabilan u tečnom stanju, što olakšava njegovu upotrebu, i nudi poboljšanu stabilnost otvorene bočice do 14 dana na 10 stepeni C. Druge karakteristike uključuju široki raspon mjerenja od 0,281-3,00 mmol/L, preciznost, mogućnost pregleda svakog koraka proizvodnje preko National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) u odnosu na referentnu metodu, i limitiranu interferenciju bilirubina, triglicerida i hemoglobina.

Litijum ima uzak terapeutski i toksični raspon – uzrokuje oštećenje bubrega kod nekih pacijenata. Važno je pratiti nivoe litija u serumu da bi se optimizirao terapeutski efekt i osiguralo da pacijent uzima trapiju.
Često korišten kao stabilizator raspoloženja u tretmanu bipolarne bolesti, litijum karbonat djeluje tako što poboljšava vraćanje (reuptake) neurotransmitera i reducira njihovu koncentraciju u neuronskim sinapsama. Rezultat je sedirajući efekat na centralni nervni sistem.
Porizvod Randox-a (UK), litijumski kit pridružuje se širokom spektru testova za praćenje korištenja lijekova sa uskim terapeutskim rasponima doza. Kompanija još proizvodi testove na digoxin, gentamicin, phenytoin, theophylline, valproičnu kiselinu, phenobarbital i carbamazepine.

Labmedica 19.05.2010

Be the first to comment

Leave a Reply