Izvještaj sa 1. Kongresa medicinskih biohemičara/biokemičara BIH sa međunarodnim sudjelovanjem

U periodu od 21-22. maja/svibnja 2010. godine Sarajevo je bilo domaćin održavanja 1. Kongresa medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem. Kongresu je prisustvovalo više od 200 stručnjaka iz medicinske biohemije, te brojni domaći i strani eminentni predavači, koji su nas upoznali sa novitetima iz područja medicinske biohemije u oblastima kardio i cerebrovaskularnih bolesti, dijabetesa, imunologije, hematologije. Jedna od tema predavanja bila je i Optimizacija rada u laboratoriji, kao veoma bitna komponenta u današnjem upravljanju jedne laboratorije.

Predsjednica kongresa Prof. Dr. Mira Winterhalter-Jadrić, nažalost zbog opravdanih razloga, nije bila u prilici da prisustvuje kongresu. Stoga je čitanje govora profesorice Winterhalter-Jadrić i čast otvaranja kongresa pripala Prof. Dr. Adliji Jevrić-Čaušević, predsjednici naučnog odbora kongresa. Prof. Dr. Jevrić-Čaušević je naglasila da je ponosna i zadovoljna što se uspio organizovati ovako bitan skup kako za stručnjake iz područja biohemije, tako i za razvoj nauke u našoj državi.

Prvo plenarno predavanje održao je predsjednik Europske federacije kliničke hemije i laboratorijske medicine (EFCC) Mike Hallworth na temu “Podizanje vrijednosti laboratorijske medicine”. Doktor Hallworth nas je upoznao sa problemima u organizaciji i vođenju laboratorije, sa harmonizacijom referentnih vrijednosti, značajem biohemičara u kliničkoj praksi, sa mogućnošću smanjenja troškova na nivou cijele laboratorije. Posebno je naglasio da je potrebno da se radi na unaprijeđenju odnosa između laboratorijskog osoblja i ljekara u cilju smanjenja nepotrebnog testiranja, a poboljšanja djelovanja laboratorijske prakse. Dr. Özer iz Turske, stručnjak iz područja molekularne dijagnostike, predstavio se sa temom “Inhibicijske karakteristike Hipericina na Glutation-S-Transferazu tankog crijeva štakora”. Naš eminentni znanstvenik Dr. Emin Sofić nas je upoznao sa svojom studijom “Referentne vrijednosti kateholamina, serotonina i njihovih metabolita u fiziološkim tekućinama – klinička i dijagnostička značajnost. Zanimljivo predavanje na temu “Značaj određivanja vitamina D kod bolesnika sa osteoporozom” održala je Dr. Nela Rašeta sa Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. Osteoporoza je veliki problem današnjice, a razlikovanje osteoporoze i ostomalacije je moguće razlikovati samo uz blagovremenu i adekvatnu dijagnozu, sa kojom nas je dr. Rašeta na veoma lijep i jednostavan način i upoznala. Dr. Lejla Begić sa Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, već dugi niz godina se bavi proučavanjem cistatina-C. Kroz svoju temu “Cistatin C – struktura, fiziološka uloga i primjena u biomedicini” nas je pobliže upoznala sa primjenom cistatina C kao alternativnog biomarkera kod određivanja glomerularne filtracije u stanjima kada kreatinin nije vjerodostojan pokazatelj.

Sa satelitskim predavanjima se predstavio vođeći proizvođač za elektroforezu Sebia iz Francuske sa predavačem L. Bey. Gospodin Bey nas je pobliže upoznao sa značajem elektroforeze u dijagnozi gamapatija. U današnje vrijeme primjene savremenih tehnologija i elektroforeza je dosegla stepen potpune automatizacije, čime se olakšao rad laboratorijskom osoblju uz istovremeno zadovoljenje visoke osjetljivosti i specifičnosti. Proizvođač Abbott se također predstavio satelitskim predavanjem i upoznao nas sa značajem određivanja NGAL-a, kao biomarkera akutnog oštećenja bubrega. Predavač M. Berendika nam je prestavila Abbottov NGAL test, te nas upoznala sa značajem njegovog određivanja i prednostima korištenja ovog testa u odnosu na kreatinin kod akutnog oštećenja bubrega.

S obzirom na sve veći porast osoba oboljelih od leukemija, a osobito djece, od veoma bitnog značaja su bila i predavanja iz oblasti hematologije. Uvodnu sekcijsku predavanja na ovu temu održala je Dr. Jasna Fazlagić-Berbić sa Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu te Dr. Biserka Getaldić sa Univerzitetske bolnice „Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Brojni predavači su predstavili svoja istraživanja i poglede na razvoj dijagnostike u ovoj oblasti, sa osvrtom na značaj odgovarajuće dijagnoze, terapije, te praćenja efekata terapije.

Nezaobilazna predavanja su bila iz područja Diabetes Mellitusa, sa naglaskom na Tip 2, koji je u stalnom porastu u svijetu i za koji je od najbitnijeg značaja pravovremena dijagnoza i odgovarajuća terapija. Svoja izlaganja na ovu temu su predstavili Dr. Janja Marc sa Farmaceutskog fakulteta u Ljubljani koja je na temu metaboličkog sindroma održala uvodno sekcijsko predavanje, te Dr. Adlija Jevrić-Čaušević i Dr. Sabina Semiz, kao i njihovi saradnici sa Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu.

Drugi dan kongresa je započeo plenarnim sekcijskim predavanjem Dr. Barbare Ostanek sa Farmaceutskog fakulteta Ljubljana, sa temom iz molekularne dijagnostike Gilbert sindroma. Ovaj dan kongresa je bio obilježen predavanjima na kojima smo imali priliku da se upoznamo sa novim saznanjima o biomarkerima kod dijagnostike i praćenja kardio i cerebrovaskularnih oboljenja. Uvodno predavanje vezano za ovu problematiku održala je Dr. Semira Galijašević sa PMF-a u Sarajevu. Potom su slijedila vrlo interesantna predavanja iz ove oblasti koja su održali Dr. Radivoj Jadrić i saradnici sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Značaj poremećaja imunog sistema istaknut je u toku rada sekcije „Imunologija”. Uvodno predavanje iz ove oblasti održao je Dr. Besim Prnjavorac, Opća bolnica Tešanj, dok su nas drugi eminentni stručnjaci iz ove oblasti upoznali sa značajnim dijagnostičkim metodama, te potencijalnim novim markerima kod bolesti imunog sistema.

Značajna tema drugog dana kongresa je bila i “Optimizacija rada u laboratoriji”, koja je obuhvatila procese optimizacije, prije svega uvođenje LEAN doktrine, da bi se uspješno prešao put do akreditacije laboratorije, što je od presudnog značaja za jedan referentni laboratorij. Uvodno predavanje iz ove oblasti održao je Željko Miše iz Abbot Laboratories, a značajan doprinos radu ove sekcije su dali brojni saradnici Instituta za kliničku hemiju i biohemiju KCUS Sarajevo na čelu sa Dr. Jozom Ćorićem.

Ne smijemo zaboraviti ni posterske prezentacije gdje su nam svoja istraživanja predstavili kako već istaknuti tako i mladi stručnjaci i znanstvenici iz oblasti medicinske i kliničke biohemije, koji će sigurno da pomognu daljem razvoju biohemijske struke, te njenom boljem pozicioniranju u zdravstvenom sistemu naše države.

Svi učesnici kongresa su bili u prilici da se pobliže upoznaju sa najnovijim proizvodima, metodama i tehnologijama svjetski priznatih proizvođača iz područja medicinske biohemije, kao što su Abbott, Siemens, Roche, Beckman Coulter, Ortho Clinical Diagnostics, Greiner bio-one, Iason, Radiometer i ostali, čiji su proizvodi već uveliko zastupljeni u laboratorijama širom Bosne i Hercegovine.

Nakon ugodnog druženja tokom dva dana kongresa, sa mnogo prikupljenog znanja o zanimljivim i značajnim temama i dostignućima u medicinskoj biohemiji, iskreno se nadamo da će naši budući kongresi biti još bolji, te okupiti brojne učesnike i stručnjake iz ove oblasti.

Mr. Ph. Elmedina Galijasević

Be the first to comment

Leave a Reply