FDA je odobrila nove test trakice za mjerenje glukoze

US FDA (Food and Drug Administration) je odobrila nove test trakice za mjerenje glukoze (FreeStyle Lite; Abbott Diabetes Care) da bi pomogla pacijentima bolje praćenje diabetesa uz minimalnu interfernecu sa drugim šećerima.

Određivanje glukoze pomoću glukoza specifičnih test trakica je bazirano na flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD) enzimskoj metodi, čime se izbjegavaju pogrešno povećani rezultati koji se mogu javiti upotrebom glukoza dehidrogenaza pirolokinolin kinon (GDH-FAD) enimske metode, kod koje se dešavaju interferiranja od drugih šećera, kao što su maltoza ili galatoza.

Kompatibilni sa FreeStyle Lite monitoring sistemom, nove test trakice imaju karakteristiku odgovarajućeg koničnog dizajna (ZipWik) najmjenjenog za brže krvne aplikacije i smanjenje grešaka i gubitaka.

“Minimiziranjem interferenci i obezbjeđivanjem boljeg testiranja, Abbott je obezbijedio ono što pacijenti i ljekari zahtjevaju u brizi o dijabetesu, a posebno je pogodno za osobe koje primaju insulin kao terapiju”, izjavio je Heather L. Mason, vice predsjednik Abbott Diabetes Care. Test trakice su prvo odobrene u EU, a očekuje se da će od augusta 2010. godine biti dostupne i u SAD.

Medscape, 28.05.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply