Dijagnostički pokazatelj epitelijalnog ovarijalnog kancera

Novo dijagnostičko sredstvo može se koristiti za praćenje pacijenata sa epitelijalnim ovarijalnim kancerom, najčešćom formom ovarijalnog kancera.

Novi esej, nazvan Architect human epididymis protein 4 (HE4), koristi jednostavnu pretragu krvi kao pomoć u praćenju relapsa ili progresije epitelijalnog ovarijalnog kancera.

HE4 koji se detektira u visokom nivou u krvi nekih pacijenata sa ovarijalnim kancerom, pokazuje najveću senzitivnost i specifičnost u odnosu na bilo koji drugi marker, i smatra se najboljim pojedinačnim markerom prve faze bolesti. Abbott je u suradnji sa Fujirebio Diagnostics razvio ovaj imunoesej. Architect HE4 esej je dobio dozvolu za korištenje u Evropi, kao i u drugim državama u Aziji i Južnoj Americi. Trenutno je u fazi ispitivanja u SAD.

Prema American Cancer Society, petogodišnje preživljavanje pacijentica sa ovarijalnim kancerom je 46%. Međutim, kada se bolest dijagnosticira i tretira ranije, preživljavanje iznosi 93%. Manje od 20% svih ovarijalnih kancera se nađe u ranoj fazi.

Architect HE4 esej mora biti korišten u kombinaciji sa drugim kliničkim podacima. Ne bi se trebao koristiti kao test za skrinig na kancer. Dodatno, neki tipovi kancera (mucinozni ili tumor germinativnih stanica) rijetko ispoljavaju HE4, te korištenje Architect HE4 testa za praćenje ovih tumora se ne preporučuje.

Abbott je globalna multinacionalna kompanija u oblasti zdravstvene industrije posvećena otkrivanju, razvoju, proizvodnji i marketingu medicinskih proizvoda, uključujući proizvode za prehranu, uređaje, dijagnostička sredstva i terapeutike.

LabMedica 18.06.2010

Be the first to comment

Leave a Reply