Prijedlog Pravilnika o kategorizaciji Medicinsko-biokemijskih laboratorija u FBiH

Komisija za stručna pitanja Komore Medicinskih biokemičara Federacije BiH donijela je prijedlog za Pravilnik o kategorizaciji Medicinsko-biokemijskih laboratorija u FBiH. Molimo da svi zainteresirani na osnovu prijedloga iznesu svoje mišljenje i sugestije na e-mail [email protected], poštom na adresu Bolnička 25, 71000 Sarajevo ili faksom na broj 033 663 353 (nasloviti na predsjednika komisije doc. dr. Jozu Ćorića). Nakon iznesenih prijedloga na sljedećoj skupštini prijedlog će biti dan na izglasavanje.

Prijedlog Pravilnika o kategorizaciji Medicinsko-biokemijskih laboratorija u FBiH preuzmite ovdje.

Be the first to comment

Leave a Reply