DNA sonda rapidno otkriva MRSA

Precizan i lak za korištenje DNA skrining test na methicillin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) obezbjeđuje dijagnozu za manje od 3 sata.

Detect-Ready MRSA kit je kvalitativni real-time PCR in vitro diagnostic (IVD) test za direktno detektovanje kolonizacije nosne šupljine sa MRSA. Test će pomoći u dijagnostici i kontroliranju MRSA infekcija u bolnicama i drugim zdrvstenim ustanovama.

Tehnologija u Detect-Ready kitovima obezbjeđuje jedinstveni diferencijalnodijagnostički sistem koji daje visoko precizne rezultate, minimizirajući lažno pozitivne i lažno negativne. Uzorci za testiranje se lako dobijaju koristeći briseve nosa, a pripremljenim reagensima iz kita treba samo dodati uzorak da bi se započelo testiranje.

Kitovi ne zahtjevaju držanje na hladnom i kompatibilni su sa multiple RT-PCR platformama u kliničkim laboratorijama.
Molecular detection Inc. i Inverness Medical Detchland GmbH su ušli u ekskluzivni sporazum o distribuciji ovih kitova u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj.

LabMedica 24.06.2010

Be the first to comment

Leave a Reply