Test krvi uspostavlja prognostičku vrijednost markera srčanog napada

Komercijalno dostupan test krvi može se upotrijebiti u procjeni rizika akutnog kardijalnog sindroma kod pacijenata sa bolom u prsima.
Prognostička vrijednost povišenih nivoa biomarkera u krvi je potvrđena i pomaže u dijagnosticiranju srčanog udara i miokardijalne ishemije. U kombinaciji sa troponinskim testom krvi, ljekari će biti u mogućnosti da puno preciznije odrede pacijente sa niskim i srednjim rizikom.

Test mjeri srčani protein koji veže masne kiseline (heart fatty acid-binding protein H-FABP) koji je niskomolekularni citoplazmatski protein koji je uključen u intracelularni unos i puferiranje slobodnih masnih kiselina u miokardu. U studiji provedenoj u The General Infirmary u Leedsu, uzorci seruma 1080 pacijenata su analizirani na H-FABP koncentraciju. H-FABP je mjeren Biochip array tehnologijom na automtskom Randox Evidence system sa Cardiac Biochip-om. Biočip koristi visoko precizni, hemiluminiscentni imunometrijski esej za mjerenje H-FABP.

Preliminarni ishod studije je pokazao da pacijenti sa povišenim H-FABP koncentracijama imaju značajno povišen rizik od nepovoljnih ishoda, čak i kod troponin negativnih pacijenata. Vodeći istraživač na ovom projektu, prof. Alistair S. Hall rekao je: „Do sada, kada se koristio samo test na troponin, pacijenti koji su bili negativni, otpuštani su kući. Međutim, naša studija je našla da značajan broj ovih ljudi ima visoki rizik da dobije srčani napad u toku sljedećih mjeseci.” H-FABP se može koristiti da se identificiraju visoko rizični pacijenti, a negativan rezultat na H-FABP bi mogao smanjiti broj nepotrebnih prijema u bolnicu pacijenata kojima nije potrebna hitna medicinska intervencija, štedeći na taj način resurse. Studija je objavljena u junu 2010 u Journal of American College of Cardiology (JACC).

Be the first to comment

Leave a Reply