Analizator za sedimentaciju eritrocita čini analizu bržom i jednostavnijom

Automatizirani instrument tačno mjeri nivo sedimentacije eritrocita (ESR), te je brži i dosljedniji od manualne metode.

Ovaj instrument može da skenira 10 epruveta u isto vrijeme, a daje precizne ESR rezultate unutar 30 minuta u poređenju sa jednim satom pomoću Westergren metode. Instrument je kompatibilan sa kalibriranom ESR vakuum epruvetom, napunjenom sa 1,2 ml krvi.

ESR analiza, poznata i kao sedimentacija, je nespecifičan test za inflamaciju uzrokovanu različitim medicinskim stanjima. Povišene ESR vrijednosti mogu da upute na autoimune bolesti, artritis, anemiju, infekciju, malignitet i/ili neka druga stanja. Manualna metoda, iako jednostavna za izvođenje, tehnički je nedosljedna, zbog slabog miješanja, nagiba i vibracija tokom perioda sedimentacije.

Streck ESR-Auto Plus (Streck, Inc.; Omaha, NE, USA) je potpuno automatizirani sistem, koji daje pouzdane rezultate, ima inkorporiran sistem za mjerenje kontrole kvaliteta i eliminira potrebu za dnevnim manualnim bilježenjem podataka. Rezultati se mjere u milimetrima na sat i imaju korelaciju sa manualnom modificiranom Westergren metodom za više od 98%. Kontrolni uzorci su pohranjeni u individualnim log fajlovima koji mogu da čuvaju do 100 uzoraka po nivou. Statistički izvještaji su označeni sa slijedećim karakteristikama: standardna devijacija, koeficijent varijacije (CV%), srednji, visoki i niski rezultati. Instrument karakterizira stalan pristup, ugrađen printer, sposobnost identifikacije uzorka (ID) i 15 minutni mod za predviđanje.

Upotreba Streck's ESR vakuum epruvete sa ESR-Auto Plus osigurava sigurnost i stabilnost. ESR vakuum epruveta nudi direktno prikupljanje krvi koje eliminira nepotreban transfer uzoraka pacijenata. ESR vakuum epruveta se također može naručiti sa Mylar sigurnim prekrivačem koji osigurava otpornost i može sadržavati staklo i krvne uzorke i u slučaju loma epruvete.

Labmedica, 28.06.2010.

Be the first to comment

Leave a Reply